Drogförebyggande arbete

Vi vill att Kungsbacka kommun ska vara en plats att trivas på och må bra. En del av vårt uppdrag är därför att arbeta främjande och förebyggande mot alkohol och andra droger som narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) påverkar inte bara personen som använder det – det kan även påverka anhöriga och hela samhället. Att minska användandet av ANDTS och skador orsakade av det är därför en viktig fråga för folkhälsan.

Kungsbacka kommun arbetar drogförebyggande och vill att den totala konsumtionen av alkohol och tobak ska minska, att ingen ungdom ska göra sin alkohol- och tobaksdebut innan 18 års ålder och att kommunen ska vara fri från narkotika och dopning. Sedan 2018 arbetar vi ännu mer med att förebygga och motverka spelmissbruk.

Föreläsning för föräldrar och viktiga vuxna 2022

Lyssna till kommunens drogförebyggare tillsammans med Polisen i Kungsbacka som berättar om aktuella ämnen just nu.

Ungdomar, alkohol, tobak och narkotika - lägesbild i Kungsbacka (youtube.com) Länk till annan webbplats.

Ungdomar, alkohol, tobak och narkotika - lägesbild i Kungsbacka.pdf Pdf, 4.7 MB.

En del av Agenda 2030

Vårt drogförebyggande arbete är en del i arbetet för en hållbar utveckling och kampen för att uppnå de 17 globala mål som finns i Agenda 2030 (regeringen.se) Länk till annan webbplats.. Sveriges gemensamma mål för politiken kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel är att vi ska ha ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar ska minska och användningen av tobaks- och nikotinprodukter ska minska.

Detta är en drog

Alkohol, narkotika, dopning och tobak är olika sorters droger. En drog gör användaren påverkad och kan leda till ett beroende. För vuxna är alkohol och tobak lagliga droger i Sverige. Droger kan se ut på många olika sätt, men gemensamt för alla droger är att de innehåller giftiga ämnen som skadar miljön, hjärnan och kroppen på olika sätt.

S:et i ANDTS står för spel om pengar. Om en person spelar för ofta och för mer pengar än vad hen egentligen har, kan det vara skadligt och leda till missbruk och beroende.

Drogpolicy

I kommunen har vi en drogpolicy som gäller för kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolan. I den står det vad personal på skolorna ska göra om de upptäcker eller misstänker att en elev använder droger.

Skolundersökningar visar att det främst är de elever som har druckit alkohol, snusat eller rökt som också har använt narkotika. Om vi ska lyckas förebygga att personer använder cannabis och annan narkotika behöver vi alltså stärka och förbättra det förebyggande arbetet mot tobak och alkohol.

Arbetar du på en skola i Kungsbacka kommun eller på annat sätt kommer i kontakt med barn och unga och är intresserad av att förstärka ANDTS-arbetet?

Alkohol och andra droger kopplat till ungdomar.

Hälsocertifiera föreningen

Är du med i en barn- och ungdomsförening i Kungsbacka och vill hälsocertifiera föreningen? Hälsocertifieringen är en kvalitetsmärkning för en sund och trygg föreningsmiljö, där det drogförebyggande arbetet är en väldigt viktig del.

Utveckla det drogförebyggande arbetet i din förening.

Träningsanläggningar mot dopning

Är du personal, ägare eller ansvarig på en träningsanläggning i Kungsbacka kommun? Är du intresserad av att bli en del av vårt lokala nätverk för att förebygga dopning? Vi arbetar med metoden 100 % ren hårdträning Länk till annan webbplats. som innebär utbildning, policyarbete, diplomering och nätverksträffar där kommunen, Polisen, RF-SISU och du som ägare eller anställd på träningsanläggningar tillsammans arbetar för att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Ansvarsfull alkoholservering – samarbete med krögare

Kungsbacka kommun samarbetar med Polisen och krogbranschen inom ansvarsfull alkoholservering.

Ansvarsfull alkoholservering (Länsstyrelsen) Länk till annan webbplats..

En del i samarbetet är att kommunen arrangerar utbildningar i ansvarsfull alkoholservering för krögare, serveringspersonal och ordningsvakter.

Mer information och aktuella utbildningar om ansvarsfull alkoholservering. Länk till annan webbplats.

Så säger Sveriges lagar

Alkohol – ur Alkohollagen

En alkoholdryck är en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. I lagen delas alkoholdrycker in i spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker. Lagen reglerar tillverkning, marknadsföring och införsel eller import av alkoholdrycker och handel med sådana varor. Alkoholdrycker får inte säljas eller lämnas ut till personer som är under 20 år. Folköl (alkoholhalt 2,26–3,5 volymprocent) får inte säljas eller lämnas ut till personer som är under 18 år.

Narkotika – ur Narkotikastrafflagen

Narkotika är läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller effekter kopplade till eufori och lycka. Det kan också vara produkter som med lätthet kan omvandlas och leda till sådana egenskaper eller effekter.

Narkotika är olaglig att använda, överlåta, ha, tillverka, förmedla, sälja och köpa. Läkare kan göra undantag och skriva ut recept för vissa narkotikaklassade läkemedel om det finns ett behov.

Dopning - ur Dopningslagen

Dopningsmedel är syntetiska anabola steroider, testosteron, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktionen eller frigörelsen av testosteron eller tillväxthormon. Dessa medel är olagliga att föra in i landet, framställa, sälja, ha, använda eller ge till någon.

Tobak – ur Tobakslagen

Tobaksprodukter är cigaretter, rulltobak, tobak för vattenpipa, cigarrer, piptobak, rökfria tobaksvaror som till exempel snus och tuggtobak. Lagen reglerar även liknande produkter som e-cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning, vattenpipor och så kallade njutningsmedel kopplat till rökning men som inte innehåller tobak. Vitt snus innehåller enligt tillverkarna inte tobak och är ännu inte reglerat i lagen. Dock innehåller vitt snus stora mängder nikotin – alla produkter som innehåller nikotin har sitt ursprung i tobaksplantan.

Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får ingen sälja eller lämna ut till personer som är under 18 år.

Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka i vissa offentliga miljöer och gemensamma lokaler.

Spel om pengar - ur Spellagen

Spellagen gäller spel om pengar eller andra vinster där pengar har ett värde. Lagen innebär att alla spelbolag på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. En licenshavare ska skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa spelare att minska sitt spelande när det finns anledning till det – det kallas för omsorgsplikt. Marknadsföring av spel ska vara diskret och får inte riktas till personer som är under 18 år.

Åldersgränsen för att spela om pengar är 18 år och för att få tillträde till ett kasino är åldersgränsen 20 år.

Barnkonventionen och narkotika

Artikel 33 i barnkonventionen säger att “barn har rätt att skyddas från olaglig användning av narkotika och skyddas ifrån att utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen”.

Även de vägledande principerna för barnkonventionen säger att barnets bästa alltid ska beaktas och att varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling, vilka hänger samman med användningen av alkohol och andra droger. Att barn även ska skyddas från att använda narkotika är också viktigt utifrån att barn och unga är mer sårbara, eftersom hjärnan inte har utvecklats färdigt förrän man är cirka 25 år. Om ett barn använder narkotika kan det få allvarliga konsekvenser för barnets utveckling på både kort och lång sikt.

Stöd och hjälp