Drogförebyggande arbete

Vi vill att Kungsbacka kommun ska vara en plats att trivas på och må bra. En del av vårt uppdrag är därför att arbeta främjande och förebyggande mot alkohol och andra droger som narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) påverkar inte bara personen som använder det – det kan även påverka anhöriga och hela samhället. Att minska användandet av ANDTS och skador orsakade av det är därför en viktig fråga för folkhälsan.

Kungsbacka kommun arbetar drogförebyggande och vill att den totala konsumtionen av alkohol och tobak ska minska, att ingen ungdom ska göra sin alkohol- och tobaksdebut innan 18 års ålder och att kommunen ska vara fri från narkotika och dopning. Sedan 2018 arbetar vi ännu mer med att förebygga och motverka spelmissbruk.

Föreläsning för föräldrar och viktiga vuxna 2022

Lyssna till kommunens drogförebyggare tillsammans med Polisen i Kungsbacka som berättar om aktuella ämnen just nu.

Ungdomar, alkohol, tobak och narkotika - lägesbild i Kungsbacka (youtube.com) Länk till annan webbplats.

Ungdomar, alkohol, tobak och narkotika - lägesbild i Kungsbacka.pdf Pdf, 4.7 MB.

En del av Agenda 2030

Vårt drogförebyggande arbete är en del i arbetet för en hållbar utveckling och kampen för att uppnå de 17 globala mål som finns i Agenda 2030 (regeringen.se) Länk till annan webbplats.. Sveriges gemensamma mål för politiken kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel är att vi ska ha ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar ska minska och användningen av tobaks- och nikotinprodukter ska minska.

Detta är en drog

Alkohol, narkotika, dopning och tobak är olika sorters droger. En drog gör användaren påverkad och kan leda till ett beroende. För vuxna är alkohol och tobak lagliga droger i Sverige. Droger kan se ut på många olika sätt, men gemensamt för alla droger är att de innehåller giftiga ämnen som skadar miljön, hjärnan och kroppen på olika sätt.

S:et i ANDTS står för spel om pengar. Om en person spelar för ofta och för mer pengar än vad hen egentligen har, kan det vara skadligt och leda till missbruk och beroende.

Kunskap - Drugsmart Länk till annan webbplats.

Drogförebyggande arbete i skolan

Alla barn och elever har enligt Skollagen och läroplaner rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är tobaksfri och präglas av goda relationer. De har också rätt till undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden.

Rektor har det övergripande ansvaret för att organisera, leda och följa upp arbetet. Elevhälsan kan bidra med sin specialistkompetens.

Stöd till skolpersonal:

Arbetar du på en skola i Kungsbacka kommun eller på annat sätt kommer i kontakt med barn och unga och är intresserad av att förstärka det förebyggande ANDTS-arbetet?

Hör av dig till oss. Kontaktuppgifter ligger längst ner på sidan.

Hälsocertifiera föreningen

Är du med i en barn- och ungdomsförening i Kungsbacka och vill hälsocertifiera föreningen? Hälsocertifieringen är en kvalitetsmärkning för en sund och trygg föreningsmiljö, där det drogförebyggande arbetet är en väldigt viktig del.

Utveckla det drogförebyggande arbetet i din förening.

Träningsanläggningar mot dopning

Är du personal, ägare eller ansvarig på en träningsanläggning i Kungsbacka kommun? Är du intresserad av att bli en del av vårt lokala nätverk för att förebygga dopning? Vi arbetar med metoden 100 % ren hårdträning Länk till annan webbplats. som innebär utbildning, policyarbete, diplomering och nätverksträffar där kommunen, Polisen, RF-SISU och du som ägare eller anställd på träningsanläggningar tillsammans arbetar för att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Ansvarsfull alkoholservering och narkotika på krogen

Kungsbacka kommun samarbetar med Polisen och krogbranschen för att skapa säkrare, tryggare och trevligare nöjesmiljöer. En del i samarbetet är att kommunen arrangerar utbildningar i ansvarsfull alkoholservering för krögare, serveringspersonal och ordningsvakter.

I arbetet mot narkotika på krogen arrangerar vi även krögarträffar, utbildningstillfällen och tillhandahåller material att arbeta med på restaurang, hotell och krogar. Att arbeta fram en alkohol- och drogpolicy rekommenderas starkt.

Mer information och aktuella utbildningar om ansvarsfull alkoholservering. Länk till annan webbplats.

Så säger Sveriges lagar

Alkohol – ur Alkohollagen

En alkoholdryck är en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. I lagen delas alkoholdrycker in i spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker. Lagen reglerar tillverkning, marknadsföring och införsel eller import av alkoholdrycker och handel med sådana varor. Alkoholdrycker får inte säljas eller lämnas ut till personer som är under 20 år. Folköl (alkoholhalt 2,26–3,5 volymprocent) får inte säljas eller lämnas ut till personer som är under 18 år.

Narkotika – ur Narkotikastrafflagen

Narkotika är läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller effekter kopplade till eufori och lycka. Det kan också vara produkter som med lätthet kan omvandlas och leda till sådana egenskaper eller effekter.

Narkotika är olaglig att använda, överlåta, ha, tillverka, förmedla, sälja och köpa. Läkare kan göra undantag och skriva ut recept för vissa narkotikaklassade läkemedel om det finns ett behov.

Dopning - ur Dopningslagen

Dopningsmedel är syntetiska anabola steroider, testosteron, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktionen eller frigörelsen av testosteron eller tillväxthormon. Dessa medel är olagliga att föra in i landet, framställa, sälja, ha, använda eller ge till någon.

Tobak – ur Tobakslagen

Tobaksprodukter är cigaretter, rulltobak, tobak för vattenpipa, cigarrer, piptobak, rökfria tobaksvaror som till exempel snus och tuggtobak. Lagen reglerar även liknande produkter som e-cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning, vattenpipor och så kallade njutningsmedel kopplat till rökning men som inte innehåller tobak. Vitt snus innehåller enligt tillverkarna inte tobak vilket gör att tobaksfria nikotinprodukter regleras i en egen lag. Dock innehåller vitt snus stora mängder nikotin. Alla produkter som innehåller nikotin har sitt ursprung i tobaksplantan.

Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får ingen sälja eller lämna ut till personer som är under 18 år.

Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka i vissa offentliga miljöer och gemensamma lokaler. Länk till annan webbplats.

Nikotin – ur Lagen om tobaksfria nikotinprodukter

1 augusti 2022 började lagen om tobaksfria nikotinprodukter (till exempel vitt snus) att gälla. Lagen innebär att tobaksfria nikotinprodukter inte får säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år.

Marknadsföringen får inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

Läs mer om lagar och regler för tobaksfria nikotinprodukter hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Spel om pengar - ur Spellagen

Spellagen gäller spel om pengar eller andra vinster där pengar har ett värde. Lagen innebär att alla spelbolag på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. En licenshavare ska skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa spelare att minska sitt spelande när det finns anledning till det – det kallas för omsorgsplikt. Marknadsföring av spel ska vara diskret och får inte riktas till personer som är under 18 år.

Åldersgränsen för att spela om pengar är 18 år och för att få tillträde till ett kasino är åldersgränsen 20 år.

Barnkonventionen och narkotika

Artikel 33 i barnkonventionen säger att “barn har rätt att skyddas från olaglig användning av narkotika och skyddas ifrån att utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen”.

Även de vägledande principerna för barnkonventionen säger att barnets bästa alltid ska beaktas och att varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling, vilka hänger samman med användningen av alkohol och andra droger. Att barn även ska skyddas från att använda narkotika är också viktigt utifrån att barn och unga är mer sårbara, eftersom hjärnan inte har utvecklats färdigt förrän man är cirka 25 år. Om ett barn använder narkotika kan det få allvarliga konsekvenser för barnets utveckling på både kort och lång sikt.

Stöd och hjälp