Hemsjukvård

Alla ingångar

 • Vad är hemsjukvård?

  Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen har du möjlighet att få vård i hemmet.

 • Sjukvård

  Sjukvård i hemmet är en del av den hemsjukvård som du kan få i din bostad om du inte kan ta dig till en vårdcentral själv.

 • Rehabilitering

  Du kan du få hjälp med rehabilitering och habilitering i ditt hem om du har svårigheter att ta dig till en vårdcentral.

 • Hjälpmedel

  Du som är inskriven i den kommunala hemsjukvården kan du få låna hjälpmedel.

 • Demens

  Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador.

 • Tandvård

  Du kan få särskild hjälp med tandvård om du har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv.