Våld i nära relationer

I nära relationer kan det finnas våld som skadar, smärtar eller kränker. Det finns hjälp att få – både för dig som utsätter någon annan för våld och för dig som blir utsatt för våld.

Om någon utsätter dig för våld, ska du söka hjälp!

 • Är du 20 år eller äldre kontaktar du Vuxenenhetens mottagning:
  0300 83 53 31
 • Är du under 20 år kontaktar du Mottagningsenheten barn och unga:
  0300 83 48 89

Våld i en nära relation är en handling som skadar en annan individ och kan ha olika form. Hedersrelaterat våld kan också vara en del av våld i nära relationer. Du som granne eller annan utomstående kan vara en viktig del i att stoppa våld och hot i nära relationer.

Kungsbacka kommun erbjuder stöd oavsett kön och stödet är både för den som har blivit utsatt för våld och den som har utsatt någon annan för våld. Stödet kan vara i form av följande:

 • Skydd i en akut våldssituation.
 • Enskilda samtal för att förändra ett våldsamt beteende.
 • Enskilda samtal för att förstå och bearbeta det våld som du har blivit utsatt för.
 • Att hitta rätt kontakter inom myndigheter och andra verksamheter som du kan behöva söka hjälp hos.

Vad händer när jag kontaktar kommunen?

När du kontaktar oss får du prata med Vuxenenhetens mottagning och en socialsekreterare. Socialsekreteraren utreder och prövar din rätt att få stöd.

Vad är våld i nära relationer?

Våld i nära relationer är alla typer av våld och andra övergrepp som en person utsätter en annan person för i en nära relation. Det kan vara en partnerrelation, syskonrelation eller andra familje- och släktrelationer.

Våldet kan uttrycka sig på olika sätt. Det kan handla om grovt våld och sexuella övergrepp. Det kan även handla om handlingar som inte definieras som brott enligt lagen, men där offret känner sig utsatt.

Olika typ av våld

Här nedanför finns en lista med olika typ av våld. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något eller sluta med något mot sin vilja. Du ska kontakta kommunen om du vill ha hjälp.

Fysiskt våld

Exempel: putta, knuffa eller slå någon, dra någon i håret eller ta stryptag på någon.

Psykiskt våld

Exempel: hota någon, använda ord och namn som är elaka, nedsättande eller förminskande, få någon att tro att den är dum eller gör fel eller hota att ta livet av sig.

Skamning

Exempel: skämma ut någon inför vänner och anhöriga eller pressa någon att berätta saker för omgivningen.

Ekonomiskt våld

Exempel: sätta någon i en ekonomiskt beroende ställning till dig eller sätta någon i skuld.

Förstöra saker - förstörelse av egendom

Exempel: slå sönder en telefon, klippa sönder kläder, slå sönder saker i hemmet eller förstör betydelsefulla minnen.

Sexuellt våld

Exempel: våldtäkt, tvinga någon till sexuella handlingar utan att hen samtycker eller utpressa och hota någon att utföra sexuella handlingar.

Våld mot djur

Exempel: slå djur, inte ge djur mat eller hota att döda djur.

Inte hjälpa någon med vård eller mediciner

Exempel: undviker eller bryr sig inte om att vårda någon som behöver vård, ger eller hjälper inte att ge personen mediciner, bränna en person som inte själv kan förflytta sig själv eller övergrepp på en person som av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar inte kan värja sig.

Är du utsatt för våld?

Om någon utsätter dig för våld, ska du söka hjälp! Om du är 20 år eller äldre ska du kontakta Vuxenenhetens mottagning i Kungsbacka. Om du är under 20 år ska du kontakta Mottagningsenheten barn och unga i Kungsbacka.

Kvinnojouren

Kungsbacka kvinnojour Länk till annan webbplats. arbetar med att skydda och stötta kvinnor och barn som utsätts för våld. Kontakta Kungsbacka kvinnojour för att få råd.

Telefonnummer: 0760-30 30 40

Utsätter du någon för våld?

Om du utsätter någon för våld som du har en nära relation med, ska du söka hjälp! Om du är 20 år eller äldre ska du kontakta Vuxenenhetens mottagning.Om du är under 20 år ska du kontakta Mottagningsenheten barn och unga.

Svartsjuka är inte romantiskt

Den nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt fokuserar på våld i ungas partnerrelationer. Kampanjen vänder sig till dig som blir utsatt för våld, är orolig för en vän, utsätter någon annan för våld eller bara vill veta mer om killars våld mot tjejer eller våld i ungas relationer.

På webbplatsen svartsjukaarinteromantiskt Länk till annan webbplats. finns mer information om våld i nära relationer och där hittar du också kontaktuppgifter om var unga kan få stöd och hjälp.

Välj att sluta

Funderar du på om ditt beteende är okej? Nu finns det en telefonlinje som vänder sig till dig som riskerar att skada den du gillar eller älskar. På Välj att sluta Länk till annan webbplats. finns mer information om hur du kan få hjälp för att sluta skada andra.

Gruppcentrum i Halland

Gruppcentrum i Halland är en kommunal länsövergripande stödverksamhet, som ger stöd till personer som behöver hjälp med att sluta med ett aggressivt beteende.

Till Gruppcentrum i Halland kan du ringa anonymt och få hjälp och stöd för att sluta med ett aggressivt beteende. Du kan också delta i gruppverksamheten som en del av din behandling. Då blir du tilldelad en plats av socialtjänsten i din kommun.

Anmäl direkt om du är orolig för någon

Har du inte infört Huskurage men vill anmäla att du är orolig för någon eller märker att någon utsätts för våld? Då ska du direkt ringa Polisen på telefonnummer 112.

Är du orolig för ett barn?

Om det förekommer våld i nära relation och det finns barn som påverkas av det, kan du anmäla det till Mottagningsenheten barn och unga. Där kan du också få råd och stöd om du är osäker på om du ska anmäla. Om du vill skicka in din anmälan anonymt ska du använda e-tjänsten orosanmälan Länk till annan webbplats. där anmälan inte går att koppla till dig som person.

Skaffa Huskurage som granne

Huskurage är en metod som bygger på tre saker som ger dig som granne verktyg att agera när någon utsätts för våld. Den är gratis och enkel att införa och viktigast av allt – den räddar liv!

huskurage.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om metoden och skaffa en policy som ska gälla i föreningen där du bor.

Tre sätt när du som granne kan visa huskurage

Om du är orolig eller märker att någon utsätts för våld i ditt hus eller bostadsområde, kan du:

 • ringa på och fråga hur det är och vad som händer hos din granne.
 • ta hjälp av en annan granne eller hyresvärden om det behövs.
 • ringa Polisen (vid akuta situationer ska du alltid kontakta Polisen först).

Är du orolig för att någons missbruk leder till våld?

Är du orolig för att någon har ett missbruk som leder till våld? Kontakta Vuxenenhetens mottagning.