Ett gott åldrande

En äldre kvinna som kastar boll som träning.

Vi vill att du ska känna en ökad trygghet och att du ska veta var du vänder dig när du behöver hjälp.

Det året som du fyller 80 år får du ett brev med information om hur du på bästa sätt har ett gott åldrande. Du får också ett uppföljande samtal där vi pratar om informationen och om du vill veta mer. Vi pratar bland annat om säkerhet i vardagen och hur fallolyckor kan förebyggas.

Hör av dig till oss

Telefon: 0300-83 82 31