Ett gott åldrande

En äldre kvinna som kastar boll som träning.

Vi vill att du ska känna en ökad trygghet och att du ska veta var du vänder dig när du behöver hjälp.

Du är välkommen att kontakta oss i vård- och omsorgsfrågor. Du kan även boka in oss för ett hälsofrämjande och förebyggande hembesök. Vi är ett tvärprofessionellt team som kan besöka dig i hemmet och prata om social gemenskap, kost, sömn, vardagsaktivitet & fysisk rörelse, fallprevention och digital delaktighet.

Kontakt för råd, stöd och vägledning

0300-83 59 00
ettgottaldrande@kungsbacka.se

Brevutskick
Du som är 74 år får ett brev med information om hur du på bästa sätt kan få ett gott åldrande. Vill du ha ett uppföljande samtal om vardagsliv och hälsa, säkerhet i vardagen men även om hur fallolyckor kan förbyggas, får du gärna kontakta oss. Vi berättar även om var du kan vända dig om du behöver ansöka om stöd och hjälp. Du får också information om kommunens olika verksamheter för dig som senior.

Aktiviteter

Det finns många hälsofrämjande fördelar med att vara socialt aktiv när du blir äldre. Att vara en del av ett sammanhang är viktigt och motverkar känslan av ensamhet.

Att vara aktiv, både fysiskt och socialt är hälsofrämjande för både unga och äldre. I kommun finns en hel del sociala aktiviteter att ta del av.

Träffpunkter

Vill du träffa andra seniorer och ha trevligt tillsammans? Då är du välkommen till våra träffpunkter.

Biblioteken

På biblioteken i Kungsbacka kan du låna böcker, spel, filmer och musik.

Frivilligt arbete och organisationer

Genom kommunen kan du vara med och hjälpa äldre människor, barn, nyanlända eller personer med funktionsnedsättning.

Föreningsregister

I föreningsregistret hittar du kontaktuppgifter till kommunens föreningar. Där kan du också registrera en förening.

Hallands Bildningsförbund

Hallands Bildningsförbund har en Youtube kanal
med underhållning.

Kultur för livet - halländsk seniorkultur online Länk till annan webbplats.

Kungsbackasenioren

Seniorföreningar i Kungsbacka arbetar tillsammans för att ta tillvara seniorernas intressen. Samorganisationen kallas även POSAM som står för Pensionärs Organisationernas SAMorganisation.

Kungsbackasenioren Länk till annan webbplats.

Församlingar i Kungsbacka

Kyrkan arrangerar många aktiviteter för seniorer i kommunen. De erbjuder bland annat samtal och stöd i olika livsfrågor. www.svenskakyrkan.se Länk till annan webbplats.

Digital hjälp

Det finns många digitala tjänster som kan förenkla din vardag? Digitalt lärcenter på biblioteken runt om i kommunen kan hjälpa till med handledning och stöd på drop-in. Du kan låna surfplatta hos oss eller ta med egen platta eller telefon. Vi kan exempelvis visa dig hur du ringer ett videosamtal till en vän, surfar på internet för att leta information eller hur du lånar en digital bok som du läser på din surfplatta. Vi hjälper inte till med bankärenden på grund av sekretess.

Telefon: 0300-83 80 20
Mejl: bibliotek.info@kungsbacka.se
www.bibliotek.kungsbacka.se Länk till annan webbplats.

Tips på bra appar

För dig som är bekväm med att använda dator eller smartphone finns flera appar att ladda ner för att kunna hålla kontakt med nära och kära.

Förslag på appar:

  • Skype
  • Facetime
  • Google Duo
  • Messenger

Tips på andra bra appar

1177 vårdguiden

Här kan du läsa din journal, förnya recept, få rådgivning och mycket annat. Flera av tjänsterna kräver e- legitimation. Kontakta din bank om du behöver hjälp med att skaffa e-legitimation.

112 appen

Med 112-appen får du snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet. Du kan också automatiskt skicka din position till SOS alarm, vilket gör det lättare om behovet uppstår. För att tjänsten ska fungera måste du ge SOS alarm åtkomstbehörighet till telefonen eller läsplattan när du installerar appen.

Vilket stöd kan du få?

Hjälpmedel

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta vardagen för dig. Kontakta vården om du upplever att du har ett behov av ett hjälpmedel.

Hjälp med att bryta ensamhet

Känner du dig ensam kan du få hjälp och stöd med att ändra på det.

Anhörigstöd

Anhörigcenter ger stöd till dig som är anhörig till en närstående som är över 18 år och inte klarar av vardagen på egen hand.

Vändpunkten

Vändpunkten är en samtalsmottagning i Kungsbacka kommun för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Både vuxna och ungdomar kan få hjälp.

Äldrelinjen

Äldrelinjen riktar sig till dig som längtar efter att prata med någon, är orolig eller mår psykiskt dåligt. Äldrelinjen drivs av organisationen Mind.

Telefon: 020-22 22 33
Telefontider: vardagar mellan klockan 8-19

Psykisk ohälsa

Om du upplever stark livsleda så ska du inte hålla det för dig själv utan då behöver du söka hjälp.

Berätta för någon hur du mår och kontakta din vårdcentral. Är det brådskande så kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 för vidare kontakt med ambulans, jourhavande präst eller liknande.

Du kan läsa mer på www.1177.se Länk till annan webbplats.

Kontakt för råd, stöd och vägledning