Vändpunkten är en samtalsmottagning i Kungsbacka kommun för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Både vuxna och ungdomar kan få hjälp.

Det här kan vi erbjuda dig:

  • Råd, stöd och KBT-baserad samtalsbehandling för ungdomar, vuxna och seniorer, både enskilt och i familjesamtal.
  • Stöd till anhöriga eller förälder till någon med beroendeproblematik eller riskbruk, både enskilt och i grupp.

Samtalen kostar ingenting.

Så här går det till

När du kontaktar oss blir du erbjuden en tid för ett första samtal hos en behandlare. På ditt första besök kartlägger vi tillsammans hur ditt problem ser ut och vad du vill förändra. Vi arbetar gemensamt med att hitta strategier för att nå dina personliga mål.

Om du är under 20 år

Kontakta Mottagningsenheten barn och unga för att ansöka om behandling.

Om du är vuxen över 20 år eller senior

Kontakta en behandlare hos Vändpunkten och boka fem samtal. Om du behöver längre samtalskontakt ska du kontakta Vuxenenheten.

Besöksadress till Vändpunkten

Nygatan 17B
434 81 Kungsbacka