Missbruk och beroende

Om du har missbruk eller beroende av alkohol, droger eller spel om pengar finns det olika verksamheter i Kungsbacka som kan hjälpa dig. Du som är anhörig kan också få hjälp.

Kontakta Vuxenenhetens mottagning om du vill ansöka om stöd och behandling för eget missbruk. Du kan också kontakta oss för rådgivning eller om du är orolig för någon anhörig eller närstående. Vuxenenheten vänder sig till alla personer med missbruk och beroende som är över 20 år.

Oro för någon som missbrukar

Om du är orolig för någon som missbrukar kan du kontakta Vuxenenhetens mottag för att göra en orosanmälan. Vi tar då kontakt med den som orosanmälan gäller och erbjuder och motiverar till stöd och behandling. Du kan anmäla din oro på olika sätt: du kan ringa, skicka e-post eller använda E-tjänsten. Du kan välja att vara anonym.

Vändpunkten - samtalsmottagning för dig med missbruk eller beroende

Vändpunkten är en samtalsmottagning för dig som har missbruk eller beroende av alkohol, droger eller spel om pengar. Både vuxna och ungdomar kan få hjälp. Samtalen är kostnadsfria.

Vill du ha långtgående stöd av Vändpunkten behöver du ansöka om det via Vuxenenhetens mottagning eller Barn- och ungdomsenhetens mottagning beroende på din ålder. Du får därefter träffa en socialsekreterare.

Önskar du kortare stöd av Vändpunkten eller anhörigstöd kontaktar du Vändpunkten direkt för att boka tid. På Vändpunkten kan både vuxna och ungdomar kan få hjälp.

Mer information om Vändpunkten

Hjälp med samordning vid beroende och psykisk ohälsa

Behöver du hjälp och stöd med samordning vid beroende, missbruk och psykisk ohälsa? Då kan en Case manager hjälpa till.

En Case manager, eller vård- och stödsamordnare, hjälper dig som har ett omfattande stödbehov och är i kontakt med socialförvaltningen att samordna insatser från kommunen, sjukvården och andra myndigheter.

Stöd och behandlingsteamet förebygger återfall

Stöd- och behandlingsteamet erbjuder hjälp för att inte falla tillbaka i missbruk. Det kallas återfallsprevention (ÅP). Det är en tydligt strukturerad behandling i grupp med schemalagda aktiviteter under tre förmiddagar i veckan.

Det här innehåller behandlingen:

 • kurs i återfallsprevention som ger metoder för att hantera ditt problembeteende
 • föreläsningar
 • friskvård (sömn, stresshantering, kost och avslappning)

För att börja i behandlingen behöver du ett beslut från en socialsekreterare på Vuxenenheten. Stöd- och behandlingsteamet erbjuder även individuellt stöd på bistånd av socialsekreterare på Vuxenenheten. Ansök genom att kontakta Vuxenenhetens mottag.

Lämna urinprov

För att lämna urinprov behöver du ett beslut från din socialsekreterare.

Adress och öppettider för att lämna urinprov

Adress: Nygatan 17 B i Kungsbacka, plan 2
Måndagar och torsdagar 15–16.30

Så här går det till att lämna urinprov

 • Urinprovtagningen övervakas alltid av personal.
 • Om det finns tveksamheter kring ditt provresultat skickar vi provet till ett laboratorium. Provsvaret får du efter minst fem dagar.
 • Du måste visa legitimation vid första provtillfället så att vi vet att vi tar prov på rätt person.
 • Vi lämnar bara provsvaret till dig, din socialsekreterare eller behandlare som har beställt provet, och till din förälder om du är minderårig.

Anhörig till någon som missbrukar

Om du är orolig för att någon i din närhet missbrukar kan du anmäla din oro via e-tjänsten eller kontakta Mottagning vuxenenheten. Du kan vara anonym. Du kan också ta hjälp av Alkoholsnacket Länk till annan webbplats. om du är över 18 år och är orolig för någon annan vuxens drickande.

Är du eller den du är orolig för under 20 år? Då ska du kontakta Mottagningsenheten barn och unga.

Stöd till anhöriga

Unga - alkohol och andra droger

Är du förälder eller annan vuxen och vill ha information och råd om alkohol och droger kopplat till unga?

Unga – alkohol och andra droger

Drogförebyggande arbete

Kungsbacka kommun arbetar med att förebygga användandet av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS).

Så arbetar vi drogförebyggande.

Öppettider till Vuxenenhetens mottagning

 • Måndag 8–18 (telefontid 9–17)
 • Tisdag 8–16.30 (telefontid 9–15)
 • Onsdag 8–16.30 (telefontid 13–15)
 • Torsdag 8–16.30 (telefontid 9–15)
 • Fredag 8–15 (telefontid 9–15)

Besöksadress till Vuxenenheten

Stadshuset
Storgatan 37
434 81 Kungsbacka

Öppettider Mottagningsenheten barn och unga

 • Måndag 8–18
 • Tisdag–torsdag 8–16.30
 • Fredag 8–15

  Lunchstängt alla dagar 12–13

Telefontider Mottagningsenheten barn och unga

 •  
 • Måndag–fredag 9-12 och 13-15

Lunchstängt alla dagar 12–13

Kvällstid och helger

Kontakta socialjouren i Göteborg.
Du kan även kontakta Socialjouren via 112, som kopplar dig vidare.

Besöksadress Mottagningsenheten barn och unga

Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka