Anhörig till någon med missbruk och beroende

Bild på en tjej som sitter och tittar ut över havet

Stöd till dig som är anhörig till någon som har problem med alkohol eller narkotika.

Samtalsmottagningen Vändpunkten erbjuder stöd till dig som är anhörig till någon som missbrukar. På vår mottagning erbjuder vi råd, stöd och samtalsbehandling, både enskilt men även i familjesamtal.

Föräldragrupp som stöd

Samtalsmottagningen Vändpunkten anordnar en grupp för föräldrar till ungdomar som är upp till 20 år och har en missbruksproblematik. Gruppen utgår från KBT-behandling och innehåller träning i kommunikation och förhållningssätt för anhöriga till personer med missbruksproblematik.

Som förälder får du möjlighet att lära dig nya sätt att hantera de negativa konsekvenserna som missbruket fått och verktyg för hur du kan påverka ditt barn att minska sitt missbruk. Gruppen innehåller också information och stöd kring droger och hur man kan hantera svårigheterna i att ha ett barn som missbrukar.

Vi anordnar föräldragrupp för föräldrar till ungdomar upp till 20 år och där ungdomen har missbruksproblematik.

Samtalen är kostnadsfria.