Anhörig till någon med missbruk och beroende

Bild på en tjej som sitter och tittar ut över havet

Stöd till dig som är anhörig till någon som har problem med alkohol eller narkotika.

Samtalsmottagningen Vändpunkten erbjuder stöd till dig som är anhörig till någon som missbrukar. På vår mottagning erbjuder vi råd, stöd och samtalsbehandling, både enskilt men även i familjesamtal.

Föräldragrupp som stöd

Samtalsmottagningen Vändpunkten anordnar en grupp för föräldrar till ungdomar som är upp till 20 år och har en missbruksproblematik. Gruppen utgår från KBT-behandling och innehåller träning i kommunikation och förhållningssätt för anhöriga till personer med missbruksproblematik.

Som förälder får du möjlighet att lära dig nya sätt att hantera de negativa konsekvenserna som missbruket fått och verktyg för hur du kan påverka ditt barn att minska sitt missbruk. Gruppen innehåller också information och stöd kring droger och hur man kan hantera svårigheterna i att ha ett barn som missbrukar.

Vi anordnar föräldragrupp för föräldrar till ungdomar upp till 20 år och där ungdomen har missbruksproblematik.

Samtalen är kostnadsfria.

Aktiviteter för dig som anhörig

Anhörigträffar

Vändpunkten bjuder in till anhöriggrupp. För mer information kontakta Erica Sellman.
erica.sellman@kungsbacka.se
0300-83 76 00

Samtalsgrupp för dig som har en anhörig med beroende- eller missbruksproblematik.

Den 10 januari 2023 startar en grupp för dig som har en anhörig med missbruks- och, eller beroendeproblematik. I gruppen samlas vi som anhöriga för att ge stöd till varandra, dela med oss av våra erfarenheter, svårigheter och funderingar tillsammans med familjebehandlare. Syftet är att just vara ett stöd till varandra i kombination med professionellt stöd. Gruppen riktar sig till vuxna över 18 år.

Du registreras inte hos socialtjänsten när du deltar i en anhöriggrupp.

Start: Tisdagen den 10 januari 2023 och pågår under sju tisdagar. Sista tillfället är den 21 februari.
Tid: klockan 15-17
Adress: Nygatan 17 B, Kungsbacka, 3 trappor

Anmälan görs till familjebehandlare Erica Sellman: erica.sellman@kungsbacka.se
0300-83 76 00

Nyhetsbrev från anhörigstöd

Anhörigstödet skickar ut nyhetsbrev under året. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet så får du det till din e-post.