Barn som anhöriga

Bild på en kille som sitter i en soffa

Behandlingsenheten ger stöd och hjälp till barn, unga och föräldrar med olika former av sociala problem.

För att du ska kunna komma till oss behöver vi få dina föräldrars samtycke. Dina föräldrar kan få en egen samtalskontakt med någon av oss på Behandlingsenheten.

När en ansökan kommer in om en familj som behöver stöd och hjälp börjar våra socialsekreterare med en utredning. Visar utredningen att familjen har behov av någon form av behandling kan socialsekreteraren besluta om det.

Behandling för unga i grupp

Här kan du som är barn eller ungdom och har det trassligt hemma, upplever eller har upplevt olika former av våld, få stöd, hjälp och träffa andra barn och ungdomar i samma situation.

Samtalsgrupper

Behandlingsenheten är ett stöd för dig som är ung och lever i en familj med olika typer av problem. I våra samtalsgrupper får du träffa andra som har det som du.

Vi har grupper för dig som:

  • lever i en familj där det finns beroende av alkohol, tabletter, lösningsmedel eller narkotika
  • lever i en familj med psykiska problem
  • lever med våld i familjen

Tillsammans pratar vi bland annat om olika känslor, att du är unik och hur du fattar kloka beslut som är bra för dig.

Behandling för dig som har barn

Behandlingsenheten erbjuder stöd till dig som vill stärka din roll som förälder och förbättra familjens relationer. Vi erbjuder också stöd till er som inte lever tillsammans.

Vi börjar med ett möte där vi går igenom de bekymmer ni har. Efter det formar vi tillsammans en handlingsplan som innehåller mål för vart ni vill. Tillsammans med familjen väljer vi en lämplig arbetsmetod för att förändra.

Om du är osäker på vad du behöver kan du kontakta Mottagning barn och unga som hjälper dig att få prata med rätt person.

Föräldratelefon

Behöver du stöd i din föräldraroll? Kontakta vår föräldratelefon på för att få goda råd. Till föräldratelefonen kan du ringa om du känner dig vilsen i din föräldraroll och behöver tips och råd för att veta hur du ska agera i relationen med ditt barn. Samtalen tas emot av en familjebehandlare och du som ringer kan vara anonym.

Vad är våld?

Våld är varje handling som är riktad mot en person som skadar, smärtar eller kränker. Det är även en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja eller att tvinga någon att sluta med något hen vill göra.

Telefontider Föräldratelefon

  • Tisdagar 9–10
  • Torsdagar 15–16