Ekonomisk hjälp och ekonomiskt bistånd

Alla ingångar

 • Särskild bostadsförsörjning

  Särskild bostadsförsörjning är en frivillig kommunal verksamhet och tillhör inte kommunens bostadsförmedling.

 • Ekonomiskt bistånd

  Du kan söka om ekonomiskt bistånd om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj.

 • Ekonomisk rådgivning

  Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan också vara bra att då och då se över sin privatekonomi, innan man hamnar i ekonom ...

 • God man, förvaltare, förmyndare

  Du kan få hjälp av en god man om du blir sjuk och till exempel har svårt med myndighetskontakter eller kontakter med vården.

 • Hjälp att bo kvar

  Vi hjälper dig med råd, stöd och information kring boende.