Du kan förlora ditt hyreskontrakt om du inte kan betala din hyra eller vid upprepade tillfällen stör andra hyresgäster. Här kan du läsa om vilket stöd du kan få.

Vi hjälper dig med råd

Du kan få råd och stöd av boendepedagogerna på boendegruppen. Våra boendepedagoger arbetar förebyggande och hjälper dig med råd, stöd och information kring boende. Du kan själv kontakta oss om du är orolig.

Hyresvärden har kontakt med oss

Hyresvärden ska enligt hyreslagen meddela socialnämnden i kommunen om en hyresgäst riskerar att förlora sitt hyreskontrakt och tvingas att flytta från sin bostad på grund av:

  • att hyresgästen inte kan betala hyran
  • att hyresgästen stör andra
  • att hyresgästens bostad är så smutsig att det innebär en hälsorisk.

För att förhindra vräkning samverkar boendepedagogerna med hyresvärdarna och kommunens socialsekreterare.

Öppettider Boendegruppen

  • Måndag 8–18
  • Tisdag–torsdag 8–17
  • Fredag 8–15

Besöksadress Boendegruppen

Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka

Postadress Boendegruppen

Kungsbacka kommun
Individ & Familjeomsorg
Boendegruppen
434 81 Kungsbacka