Särskild bostadsförsörjning

Särskild bostadsförsörjning är en frivillig kommunal verksamhet och tillhör inte kommunens bostadsförmedling. Den är till för dig som inte själv kan ordna en bostad på grund av starka sociala skäl.

Vi utreder din situation

Vi på Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun gör en utredning av din situation. Utredningen visar om du kan få en bostad genom särskild bostadsförsörjning. Särskild bostadsförsörjning är inte en snabbare väg till bostad och är inte heller till för att lösa ett akut behov av bostad.

Kommunen har ett direkt kommunalt ansvar för boendet när det gäller:

  • äldre personer som behöver särskilt stöd
  • personer med funktionsnedsättning som behöver särskilt boende
  • nyanlända som anvisats kommunen med stöd av bosättningslagen
  • asylsökande ensamkommande barn.

Förutsättningar för utredning

Det finns många förutsättningar och skäl som ligger till grund för att vi ska göra en utredning. Här listar vi kraven som du behöver uppfylla.

  • Du har svenskt personnummer och är folkbokförd i Kungsbacka kommun.
  • Du saknar ekonomisk möjlighet att köpa en bostad i Kungsbacka eller i angränsande kommuner.
  • Du har försökt alla andra möjligheter till att skaffa bostad, till exempel inneboende, andrahandsboende, eget byte och boende i andra kommuner.
  • Du är registrerad som bostadssökande på bostadsförmedlingen och är aktivt bostadssökande på den reguljära bostadsmarknaden inom och utanför kommunen sedan en längre tid.

Om du får ett erbjudande och väljer att tacka nej till erbjudandet får du inte vara kvar som sökande för särskild bostadsförsörjning.

Inte kommunens beslut

Kommunen samarbetar med hyresvärdar för särskild bostadsförsörjning. Det är alltid hyresvärden som bestämmer om en hyresgäst får en bostad. Kommunen lämnar en hyresgaranti för i första hand två år. Hyresgarantin kan sedan förlängas om hyresvärden begär det. Det betyder att hyresgästen måste ta emot besök och ha kontakt med kommunen under hela hyrestiden.