God man, förvaltare, förmyndare

Du kan få hjälp av en god man om du blir sjuk och inte kan betala räkningar samt om du har svårt med myndighetskontakter eller kontakter med vården.

Enligt lagen kan du få en god man om du har någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att du behöver hjälp.

Om du är ensamkommande barn eller ungdom och kommer till Sverige får du en god man under tiden du söker asyl.

Ibland räcker det inte med en god man för att hjälpa en person. Då kan tingsrätten utse en förvaltare som hjälper till. Det görs om en person in kan vårda sig själv eller sina ägodelar. Om tingsrätten utser en förvaltare till dig kan du inte längre bestämma själv när du till exempel vill ta ut pengar på banken eller skriva ett avtal.

Kontakta Överförmyndarna

Kungsbacka, Partille, Härryda och Mölndal har en gemensam hantering av god man, förvaltare och förmyndare. Det betyder att du ska kontakta överförmyndare i samverkan i Mölndal för att få hjälp med dina ärenden.

Kontaktuppgifter, öppettider och mer information om god man, förvaltare och förmyndare finns på Mölndals stads hemsida Länk till annan webbplats..

"Våga pröva bli god man"

Det började med att en anhörig behövde en god man. Magnus Granell tog sig an uppdraget och insåg att god man är något som passar honom väldigt bra. Känslan att göra något bra för andra är det som driver honom.

Hela artikeln: Våga pröva bli god man på (Mölndals stad) Länk till annan webbplats.

Bli god man

Är du intresserad av att utbilda dig till god man ska du kontakta Överförmyndare i samverkan i Mölndals stad. Där kan du också läsa om vad som krävs för att bli god man Länk till annan webbplats.

För att bli god man behöver du först ha gått en utbildning. Det anordnas flera utbildningstillfällen i Kungsbacka och Mölndal. Efter din utbildning kan du skicka in en intresseanmälan.

Skicka in en intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Här finns blanketter och e-tjänster Länk till annan webbplats. för dig som har behov av, vill bli eller redan har uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare.