God man, förvaltare, förmyndare

Du kan få hjälp av en god man om du blir sjuk och inte kan betala räkningar samt om du har svårt med myndighetskontakter eller kontakter med vården.

Enligt lagen kan du få en god man om du har någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att du behöver hjälp.

Om du är ensamkommande barn eller ungdom och kommer till Sverige får du en god man under tiden du söker asyl.

Ibland räcker det inte med en god man för att hjälpa en person. Då kan tingsrätten utse en förvaltare som hjälper till. Det görs om en person inte kan vårda sig själv eller sina ägodelar. Om tingsrätten utser en förvaltare till dig kan du inte längre bestämma själv när du till exempel vill ta ut pengar på banken eller skriva ett avtal.

Nämnden för överförmyndare i samverkan är en kommunal myndighet och har som uppgift att kontrollera det arbete som gode män, förvaltare och förmyndare utför. Nämndens huvudsakliga uppgift är att skydda underåriga och vuxna som helt eller delvis saknar beslutskompetens från rättsförluster.

Kontakta Överförmyndarna

Kungsbacka, Partille, Härryda, Mölndal och Öckerö har en gemensam hantering av god man, förvaltare och förmyndare. Det betyder att du ska kontakta överförmyndare i samverkan i Mölndal för att få hjälp med dina ärenden.

Kontaktuppgifter, öppettider och mer information om god man, förvaltare och förmyndare finns på www.molndal.se/overformyndare Länk till annan webbplats.

Bli god man

Är du intresserad av att utbilda dig till god man ska du kontakta Överförmyndare i samverkan i Mölndals stad. Där kan du också läsa om vad som krävs för att bli god man Länk till annan webbplats.

För att bli god man behöver du först ha gått en utbildning. Det anordnas flera utbildningstillfällen i Kungsbacka och Mölndal. Efter din utbildning kan du skicka in en intresseanmälan.

Skicka in en intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Här finns blanketter och e-tjänster Länk till annan webbplats. för dig som har behov av, vill bli eller redan har uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare.

Du behövs för ett viktigt uppdrag

Vill du vara med och göra en hjälteinsats? Nu söker vi dig som är intresserad av att bli god man åt personer som behöver lite extra stöd.

Du behövs för ett viktigt uppdrag - Mölndal (molndal.se) Länk till annan webbplats.