Nämnden för överförmyndare i samverkan är en kommunal myndighet och har som uppgift att kontrollera det arbete som gode män, förvaltare och förmyndare utför.

I den gemensamma nämnden ingår Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Öckerö. Nämnden har sammanträde i Mölndal en gång i månaden.

Överförmyndarnämnden har fem ledamöter och fem ersättare. Alla i nämnden är politiker. Kungsbacka utser en ledamot som även är vice ordförande i nämnden och en ersättare.

Kontakt

Behöver du kontakta nämnden för överförmyndare vänder du dig till det gemensamma kontoret i Mölndal. Där hittar du också möten, handlingar och protokoll för överförmyndarnämnden.

Nämnden för överförmyndare i samverkan (länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats.

Alla politiker i överförmyndarnämnden (länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats.