Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är en av Kungsbackas tolv nämnder. Det är politikerna i nämnden som beslutar om vilken service som ska finnas för invånarna inom området gymnasium och arbetsmarknad.

Vi ansvarar för

  • Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola
  • Kommunal vuxenutbildning
  • Yrkeshögskoleutbildningar
  • Kompetenscentrum
  • Enheten för Arbetsmarknad
  • Enheten för Vägledning
  • Enheten för Etablering
  • Enheten för Myndighet

Ansvarig förvaltning

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

I nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är vi elva ledamöter och sju ersättare.

Följ nämndens arbete

Du kan följa nämndens arbete via nämndens sammanträden. På hemsidan hittar du alla datumen under året som nämnden sammanträder, kallelserna till sammanträdena och protokollen samt tillhörande handlingar som publiceras efter sammanträdet har hållits.

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknads sammanträden