Valnämnden är en av Kungsbackas tolv nämnder. Det är politikerna i nämnden som ansvarar för att genomföra val och folkomröstningar i kommunen.

Så arbetar vi i valnämnden

Vart fjärde år har vi allmänna val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag.

Val till EU-parlamentet äger rum vart femte år.

Valnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare som tillsammans ansvarar för att genomföra val och folkomröstningar. Alla i nämnden är politiker.

Följ nämndens arbete

Du kan följa nämndens arbete via nämndens sammanträden. På hemsidan hittar du alla datumen under året som nämnden sammanträder, kallelserna till sammanträdena och protokollen samt tillhörande handlingar som publiceras efter sammanträdet har hållits.

Valnämndens sammanträden