Valnämnden är en av Kungsbackas 12 nämnder. Det är politikerna i nämnden som ansvarar för att genomföra val och folkomröstningar i kommunen.

Så arbetar vi i Valnämnden

Vart fjärde år har vi allmänna val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag.

Val till EU-parlamentet äger rum vart femte år.

Valnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare som tillsammans ansvarar för att genomföra val och folkomröstningar. Alla i nämnden är politiker.