Nämnder

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns i Kungsbackas politiska organisation 12 nämnder i Kungsbacka. Det är politikerna i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen och nämnderna som beslutar om vilken service som ska finnas för invånarna.

Alla ingångar