Bolag och stiftelser

De kommunala bolagen och stiftelsen är delar i koncernen Kungsbacka kommun.

Bolag och stiftelse där kommunen är huvudman och ägare till 100 procent:

  • Eksta Bostads AB
  • Stiftelsen Tjolöholm.

Eksta Bostads AB

Eksta Bostads AB:s uppgift är att köpa och sälja fastigheter eller tomter inom Kungsbacka kommun, att bygga och förvalta bostadshus, kommersiella lokaler och lokaler för kommunal verksamhet. De kan också bygga småhus för försäljning.

Eksta producerar och säljer energi till externa kunder i de områden där man har energiproduktionsanläggningar, och där detta är det mest effektiva sättet att anordna energiförsörjningen.

Eksta arbetar för att främja bostadsförsörjningen i Kungsbacka kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till inflytande.

Styrelsen för Eksta Bostads AB har fem ledamöter och fem ersättare.

Ordförande: Henrik Schröder (M)
Vice ordförande: Peter Wesley (KD)

Alla politiker i styrelsen för Eksta Bostads AB Länk till annan webbplats.

Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads AB

Mejl: christer@eksta.se
Telefon: 0300-356 00

Eksta Bostads AB Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Tjolöholm

Tjolöholms gods ägs sedan 1987 av Stiftelsen Tjolöholm med Kungsbacka kommun som stiftelsens huvudman. Stiftelsens uppdrag är att förvalta och utveckla egendomen till ett västsvenskt turistmål med utgångspunkt i områdets värdefulla natur- och kulturvärden.

I stadgarna står det att: ” §1. (…) Stiftelsen Tjolöholm, har till ändamål att äga och förvalta Tjolöholms egendom i Kungsbacka kommun och där utveckla för Västsverige värdefulla verksamheter inom kulturområdet och för turismen och friluftslivet.”

Kommunens största turistmål

Tjolöholm är ett av kommunens största turistmål. Slottet ritades i Tudor-stil av arkitekten Lars Israel Wahlman och stod klart 1904. Den vidsträckta slottsträdgården vetter mot havet och godset har milslånga promenadstigar bland ekskogar och längs strandängar. Slottsträdgården, slottsparken och den naturskyddade halvön är tillgänglig för besökare under hela året. Godset består även av en slottskyrka i skotsk stil och en idyllisk allmogeby.

Idag är Allmogebyn och slottets grindstuga ett kulturhistoriskt upplevelsehotell med möjlighet att bo på godset för en natt, långweekend eller en vecka. Den nationalromantiska Storstugan från 1904 erbjuder mat och kaffeservering. Här serveras hemlagad mat baserad på halländska råvaror från lokala producenter.

1991 blev Tjolöholm byggnadsminnesförklarat och är idag Hallands mest omfattande byggnadsminne. Som turistattraktion lockar Tjolöholm fler än 250 000 människor varje år.

Styrelsen för Stiftelsen Tjolöholm har sju ledamöter och sju ersättare.

Ordförande: Berit Bergström (M)
Vice ordförande: Ann-Louise Lundqvist (S)

Alla politiker i styrelsen för stiftelsen Tjolöholm Länk till annan webbplats.

Berit Bergström (M), ordförande för stiftelsen Tjolöholm

Mejl: berit.bergstrom@kungsbacka.se
Telefon: 0733-14 01 88

Tjolöholms slott Länk till annan webbplats.