Kommunstyrelsen

Lisa Andersson

Lisa Andersson är ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi.

Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige om inte någon annan styrelse eller nämnd har gjort det. Kommunstyrelsen genomför sedan kommunfullmäktiges beslut.

Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott som bereder ärenden Länk till annan webbplats..

Kommunstyrelsens presidium

  • Ordförande, Lisa Andersson (M)
  • 1:a vice ordförande, Fredrik Hansson (C)
  • 2:e vice ordförande, Magdalena Sundqvist (S)

Kommunstyrelsens förvaltning förbereder och genomför de beslut som kommunstyrelsen fattar.