Kommundirektör

Malin Aronsson kommundirektör

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson och ansvarar för att planera, leda och samordna kommunens verksamhet. Kommundirektören är direkt underställd kommunstyrelsen.

Malin Aronsson är kommundirektör i Kungsbacka sedan 2019.

Kommunledningsgruppen

Kommundirektörens ledningsgrupp kallas kommunledningsgruppen och leder kommunens organisation i riktning mot den politiska visionen. I Kungsbackas kommunledningsgrupp ingår samtliga förvaltningschefer, biträdande kommundirektör, samhällsbyggnadschef, HR-chef, ekonomichef, kommunikationschef och utvecklingschef.

Kommunledningsgruppens medlemmar representerar alltid kommunens ledning, och är alltid förebilder för Ett Kungsbacka, det utvecklande ledarskapet och Kungsbackas fyra hörnstenar i arbetsplatskulturen; Vi välkomnar, Vi levererar, Vi gör nytt och Vi samarbetar.

Kommunledningsgruppens uppdrag är att prioritera utvecklingsinitiativ så att Kungsbacka förblir en av Sveriges mest framstående kommuner. För det behövs ett helhetsperspektiv med invånare, näringsliv och besökare i fokus. Det är ett beslutande forum, även om det är kommundirektören som formellt fattar besluten.