Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning har ett helhetsansvar för att leda, samordna och följa kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsens förvaltning är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och består av Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Förvaltningen har cirka 120 anställda.

Våra ansvarsområden är

  • Utveckling av kommungemensamma frågor
  • Strategisk styrning
  • Strategiskt stöd
  • Uppsikt över andra nämnder och bolag

Så arbetar vi

Kommunledningskontoret

Vi på kommunledningskontoret genomför bland annat projekt och uppdrag, representerar kommunen och kommunledningen i olika sammanhang, samt utreder frågor och utmaningar som ska beslutas i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret ansvarar för att leda, utveckla, samordna och styra strategiska frågor som rör hela kommunen.

Samhällsbyggnadskontoret

Samordnar och leder den strategiska planeringen av samhällsbyggnad i Kungsbacka kommun. Vi på Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en gemensam riktning för alla våra arbetsområden. Allt vi gör ska gå i riktning mot en smart och hållbar kommun. Vi tar ett helhetsgrepp i kommunens samhällsplanering genom att planera för framtiden samtidigt som vi hanterar det som sker här och nu. Vi arbetar för en hållbar kommun både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Ämnesområdena är breda och vårt arbete bygger på nära samarbete med andra områden så som näringsliv, service, teknik och byggnadsförvaltningen.