Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad i Kungsbacka kommun erbjuder kommuninvånarna gymnasieutbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning, studie- och karriärvägledning, etablering för nyanlända eller insatser för de som är i behov av ekonomiskt bistånd och behöver komma ut i arbete eller studier.

Våra ansvarsområden är

  • tre gymnasieskolor
  • anpassad gymnasieskola
  • yrkeshögskola
  • vuxenutbildning
  • studie- och yrkesvägledning
  • kommunens arbetslivsenhet
  • försörjningsstöd
  • etablering av nyanlända.

Förvaltningen har ungefär 500 anställda.

Politikerna i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad fattar de avgörande besluten inom förvaltningens ansvarsområde.

Så här arbetar vi

Gymnasieskolor

Vi ansvarar för kommunens tre kommunala gymnasieskolor, Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium och Beda Hallbergs gymnasium. På gymnasieskolorna finns högskoleförberedande program, yrkesprogram, lärlingsutbildningar, individuella program, anpassad gymnasieskola samt det internationella programmet International Baccalaureate.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar för den som vill studera som vuxen i Kungsbacka kommun. Kurserna är avgiftsfria och berättigade till studiemedel.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen vänder sig till de i kommunen som är i behov av studie- och karriärvägledning. Studie- och yrkesvägledare finns på alla kommunala grund- och gymnasieskolor och på Kompetenscentrum.

Arbetslivsenheten

Arbetslivsenheten arbetar med att stötta den som är arbetssökande till arbete och självförsörjning. Målet är att arbetsmarknadsprocessen för den som söker jobb ska bli så effektiv som möjligt.

Försörjningsstöd

Förvaltningen ansvarar också för ansökningar om försörjningsstöd. Detta är den sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda och prövas individuellt.

Etablering av nyanlända

Enheten för etablering arbetar med insatser för att nyanlända ska bli självförsörjande och att ensamkommande barn så fort som möjligt ska bli etablerade i samhället.