Förvaltningen för Service

På förvaltningen för Service i Kungsbacka kommun arbetar vi med service både till kommunens invånare, till anställda och till övriga förvaltningar i kommunen.

Våra ansvarsområden är

  • Lokalförsörjning
  • Fastighet
  • Lokalvård
  • Måltid
  • Personalförsörjning och kundstöd
  • Digitalt center
  • Inköp

Politikerna i nämnden för Service fattar de avgörande besluten inom förvaltningens ansvarsområde.

Så arbetar vi

Vägledning

Kungsbacka direkt är kommunens kundcenter och vägen in i kommunen för dig som invånare, företagare eller besökare.

Rådgivning

Du som invånare kan få tips och hjälp av våra rådgivare om privatekonomi, konsumentfrågor och energi- och klimatfrågor som rör din bostad.

Lokaler för verksamhet

Vi ansvarar för kommunens lokalförsörjning och har uppdraget att bygga, förvalta, städa och hyra ut lokaler till kommunens verksamheter, till exempel skolor, förskolor, idrottshallar samt vård- och omsorgsboenden.

Måltid

Vi tillagar och serverar näringsriktig mat till förskolor, skolor och boenden inom vård och omsorg.

Intern service

Vi ger också intern service till kommunens verksamheter inom digitalt center, personalförsörjning, fordonshantering och inköp.