Förvaltningen för Kultur & Fritid

På förvaltningen för Kultur & Fritid i Kungsbacka kommun arbetar vi med invånarens och besökarens fria tid. Vi jobbar för en god folkhälsa och erbjuder aktiviteter, evenemang och stöd som bidrar till välmående och förebygger ohälsa. Med hjälp av kultur, idrott och fritidsaktiviteter vill vi skapa det goda livet i Kungsbacka.

Vi erbjuder dig som invånare eller besökare ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamheter.

Våra ansvarsområden är:

 • bibliotek
 • kulturskola
 • öppen fritidsverksamhet och mötesplatser för unga
 • öppen fritidsverksamhet och träffpunkter för seniorer
 • stöd till föreningslivet - bidrag och bokning av anläggningar
 • simhallar och badplatser
 • fotbollsplaner
 • motionsspår, utegym och aktivitetsplatser
 • friluftsliv
 • Kungsbacka Teater
 • konsthall
 • turistinformation
 • Naturum Fjärås Bräcka och Äskhults by
 • evenemang
 • kulturmiljö
 • brottsförebyggande- och drogförebyggande arbete
 • föräldraskapsstöd
 • social inkludering
 • folkhälsoarbete
 • lotterier

Politikerna i nämnden för Kultur & Fritid fattar de avgörande besluten inom förvaltningens ansvarsområde.

Så arbetar vi

Bibliotek, kulturskola och turism

Vi arbetar med bibliotek, kulturskola och de olika konstarterna som teater, konst och film. Vår uppgift är också att ansvara för kommunens turistinformation verksamhet för att locka besökare till Kungsbacka.

Mötesplatser för unga och seniorer

Vi har också hand om öppen fritidsverksamhet och mötesplatser för unga och seniorer. Dessutom arrangerar vi och samordnar lovaktiviteter för barn och unga.

Stöd till föreningslivet och friluftslivet

Kultur & Fritid ger också stöd och bidrag till föreningslivet. Vi stöttar både idrotts- och kulturföreningar samt studieförbund, idéburna föreningar och andra aktörer som bedriver kulturverksamhet. Vi hyr ut lokaler och utomhusanläggningar till föreningslivet och allmänheten. Förvaltningen jobbar också med utveckling av friluftslivet i Kungsbacka.

Kulturmiljö och folkhälsoarbete

I kommunens arbete med samhällsplanering hjälper vi till med att göra behov tydliga inom kultur, idrott och fritidsområdet. Vi ger även råd och stöd inom området kulturmiljö.

Förvaltningen arbetar också med att samordna folkhälsoarbetet, brotts- och drogförebyggande arbete, föräldraskapsstöd och social inkludering i kommunen.

Simhallar och badplatser

Vi ansvarar för badanläggningar både inomhus och utomhus i hav och sjö. Kommunens simhallar drivs på entreprenad av Medley AB.

Lotterier

Förvaltningen för Kultur & Fritid är ansvarig myndighet för lotterier som säljs inom Kungsbacka kommun. Det innebär att vi hjälper föreningar med Lotteritillstånd.

Kontaktuppgifter till registratorer och förvaltningschef