Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg

Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun arbetar vi med att ge stöd och insatser efter behov till individer och familjer. Vi har särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under gynnsamma förhållanden.

Våra ansvarsområden är

  • Myndighet, stöd och behandling
  • Bostad med särskild service och daglig verksamhet
  • Stöd i hemmet och sysselsättning

Politikerna i nämnden för Individ & Familjeomsorg fattar de övergripande besluten som tjänstepersonerna på förvaltningen sedan verkställer.

Så arbetar vi

Myndighet, stöd och behandling

Vi ansvarar för social barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård, familjerätt, familjerådgivning, medling vid ungdomsbrott och vi erbjuder även stöd och hjälp vid våld i nära relationer. Vi ansvarar för att besluta om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vi ansvarar även för att beslut om insatser till individer med funktionsnedsättning som inte omfattas av LSS.

Bostad med särskild service och daglig verksamhet

Vi ansvarar för att ge individuellt stöd, service och omvårdnad till individer som bor i bostad med särskild service. Vi ansvarar även för daglig verksamhet, som syftar till att ge meningsfull sysselsättning utifrån varje individs specifika förutsättningar.

Stöd i hemmet och sysselsättning

Vi ger personlig assistans, som är ett personligt utformat stöd som ges åt individer om på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov. Vi ansvarar för sysselsättning och arbetsträning för personer i yrkesverksam ålder med psykiskt funktionshinder och för att ge avlösarservice i hemmet och boendestöd. Vi ansvarar för korttidsboende och korttidsvistelse till individer som en möjlighet till avlastning för anhöriga eller för att individen ska få rekreation och miljöombyte. Vi ger också stödet ledsagarservice och kontaktperson till individer med funktionsnedsättning.

Stöd i hemmet och sysselsättning

Vi ger personlig assistans, som är ett personligt utformat stöd som ges åt individer om på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov. Vi ansvarar för sysselsättning/arbetsträning för personer i yrkesverksam ålder med psykiskt funktionshinder och för att ge avlösarservice i hemmet och boendestöd. Vi ansvarar för korttidsboende och korttidsvistelse till individer som en möjlighet till avlastning för anhöriga eller för att individen ska få rekreation och miljöombyte.