Nämnden för Kultur & Fritid

Nämnden för Kultur & Fritid är en av Kungsbackas 12 nämnder. Det är politikerna i nämnden som beslutar om i Kungsbacka kommun.

Vi ansvarar för

 • bibliotek
 • kulturskola
 • öppen fritidsverksamhet och mötesplatser för unga
 • öppen fritidsverksamhet och träffpunkter för seniorer
 • stöd till föreningslivet
 • anläggningar för idrott, motion och friluftsliv
 • Kungsbacka Teater
 • offentlig konst
 • turism och utveckling av Kungsbacka som destination
 • kulturmiljö
 • frågor inom social hållbarhet – trygghet och hälsofrämjande arbete
 • lotteritillstånd

Ansvarig förvaltning

Förvaltningen för Kultur & Fritid förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden för Kultur & Fritid

I nämnden för Kultur & Fritid är vi 13 ledamöter och åtta ersättare. Alla i nämnden är politiker.