Nämnden för Kultur & Fritid

Nämnden för Kultur & Fritid är en av Kungsbackas tolv nämnder. Det är politikerna i nämnden som beslutar om i Kungsbacka kommun.

Vi ansvarar för

 • bibliotek
 • kulturskola
 • öppen fritidsverksamhet och mötesplatser för unga
 • öppen fritidsverksamhet och träffpunkter för seniorer
 • stöd till föreningslivet
 • anläggningar för idrott, motion och friluftsliv
 • Kungsbacka Teater
 • offentlig konst
 • turism och utveckling av Kungsbacka som destination
 • kulturmiljö
 • frågor inom social hållbarhet – trygghet och hälsofrämjande arbete
 • lotteritillstånd

Ansvarig förvaltning

Förvaltningen för Kultur & Fritid förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden för Kultur & Fritid

I nämnden för Kultur & Fritid är vi 13 ledamöter och åtta ersättare. Alla i nämnden är politiker.

Följ nämndens arbete

Du kan följa nämndens arbete via nämndens sammanträden. På hemsidan hittar du alla datumen under året som nämnden sammanträder, kallelserna till sammanträdena och protokollen samt tillhörande handlingar som publiceras efter sammanträdet har hållits.

Nämnden för Kultur & Fritids sammanträden