Nämnden för Vård & Omsorg

Nämnden för Vård och Omsorg är en av Kungsbackas 12 nämnder. Det är politikerna i nämnden som beslutar om vilken service som ska finnas för invånarna inom området vård och omsorg.

Vi ansvarar för

  • Att ge vård och omsorg till personer som behöver stöd i det dagliga livet på grund av exempelvis åldrande eller sjukdom.
  • Hemtjänst
  • Vård- och omsorgsboende
  • Korttidsenhet
  • Dagomsorg
  • Växelvård
  • Anhörigstöd
  • Uppsökande verksamhet

Ansvarig förvaltning


Förvaltningen för Vård & Omsorg förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden för Vård & Omsorg


Nämnden för Vård & Omsorg har elva ledamöter och åtta ersättare.