Nämnden för Vård & Omsorg

Nämnden för Vård och Omsorg är en av Kungsbackas tolv nämnder. Det är politikerna i nämnden som beslutar om vilken service som ska finnas för invånarna inom området vård och omsorg.

Vi ansvarar för

  • Att ge vård och omsorg till personer som behöver stöd i det dagliga livet på grund av exempelvis åldrande eller sjukdom.
  • Hemtjänst
  • Vård- och omsorgsboende
  • Hemsjukvård
  • Korttidsenhet
  • Dagomsorg
  • Växelvård
  • Anhörigstöd
  • Uppsökande verksamhet

Ansvarig förvaltning


Förvaltningen för Vård & Omsorg förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden för Vård & Omsorg


Nämnden för Vård & Omsorg har elva ledamöter och åtta ersättare.

Följ nämndens arbete

Du kan följa nämndens arbete via nämndens sammanträden. På hemsidan hittar du alla datumen under året som nämnden sammanträder, kallelserna till sammanträdena och protokollen samt tillhörande handlingar som publiceras efter sammanträdet har hållits.

Nämnden för Vård & Omsorgs sammanträden