Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd är en av Kungsbackas 12 nämnder. Arbetet i nämnden följer reglerna i bland annat miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen, smittskyddslagen och strålskyddslagen.

Vi ansvarar för tillsyn inom

  • hälsoskydd
  • miljöskydd
  • naturvård
  • livsmedel
  • smittskydd
  • enligt receptfria läkemedel
  • tobak

Tillsynen innebär att vi bevakar att reglerna inom nämndens områden efterlevs av både företagare och invånare.

Ansvarig förvaltning

Bygg- och miljöförvaltningen förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden för Miljö & Hälsoskydd

I Nämnden för Miljö & Hälsoskydd är vi nio ledamöter och sju ersättare.