Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd är en av Kungsbackas tolv nämnder. Arbetet i nämnden följer reglerna i bland annat miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen, smittskyddslagen och strålskyddslagen.

Vi ansvarar för tillsyn inom

  • hälsoskydd
  • miljöskydd
  • naturvård
  • livsmedel
  • smittskydd
  • enligt receptfria läkemedel
  • tobak

Tillsynen innebär att vi bevakar att reglerna inom nämndens områden efterlevs av både företagare och invånare.

Ansvarig förvaltning

Bygg- och miljöförvaltningen förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden för Miljö & Hälsoskydd

I Nämnden för Miljö & Hälsoskydd är vi nio ledamöter och sju ersättare.

Följ nämndens arbete

Du kan följa nämndens arbete via nämndens sammanträden. På hemsidan hittar du alla datumen under året som nämnden sammanträder, kallelserna till sammanträdena och protokollen samt tillhörande handlingar som publiceras efter sammanträdet har hållits.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydds sammanträden

Har du frågor om någon av våra verksamheter eller drift kontaktar du vårt kundcenter Kungsbacka Direkt 0300-83 40 00, för att komma i kontakt med rätt tjänsteperson.