Nämnden för Service i Kungsbacka kommun ansvarar för service både till kommunens invånare, till anställda och till övriga förvaltningar i kommunen.

Vi ansvarar för

  • Lokalförsörjning med uppdrag att bygga, förvalta och hyra ut lokaler till kommunens samtliga verksamheter
  • Lokalvård i kommunens lokaler
  • Måltidsverksamhet i förskolor, skolor och boenden
  • Kommunens kundcenter
  • Den interna supportfunktionen Service direkt
  • Drift och utveckling inom IT-området
  • Rådgivningstjänster
  • Personalförsörjning
  • Administration
  • Inköp

Ansvarig förvaltning

Förvaltningen för Service förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden för Service

I nämnden för Service är vi sju ledamöter och sex ersättare.

Alla i nämnden är politiker.