Nämnden för Service i Kungsbacka kommun ansvarar för service både till kommunens invånare, till anställda och till övriga förvaltningar i kommunen.

Vi ansvarar för

  • Lokalförsörjning med uppdrag att bygga, förvalta och hyra ut lokaler till kommunens samtliga verksamheter
  • Lokalvård i kommunens lokaler
  • Måltidsverksamhet i förskolor, skolor och boenden
  • Kungsbacka direkt, kommunens kundcenter
  • Service direkt, kommunens interna supportfunktion
  • Drift och utveckling inom IT-området
  • Rådgivningstjänster
  • Personalförsörjning
  • Administration
  • Inköp

Ansvarig förvaltning

Förvaltningen för Service förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden för Service

I nämnden för Service är vi sju ledamöter och sex ersättare.

Alla i nämnden är politiker.

Följ nämndens arbete

Du kan följa nämndens arbete via nämndens sammanträden. På hemsidan hittar du alla datumen under året som nämnden sammanträder, kallelserna till sammanträdena och protokollen samt tillhörande handlingar som publiceras efter sammanträdet har hållits.

Nämnden för Services sammanträden