Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola är en av Kungsbackas tolv nämnder. Det är politikerna i nämnden som beslutar om vilken service som ska finnas för invånarna inom området förskola och grundskola.

Vi ansvarar för

  • förskola och pedagogisk omsorg
  • grundskola, anpassad grundskola och fritidshem
  • korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt stöd och service till vissa funktionshindrade
  • att godkänna, utöva tillsyn och bevilja bidrag till fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Ansvarig förvaltning

Förvaltningen för Förskola & Grundskola förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden för Förskola & Grundskola

I nämnden för Förskola & Grundskola är vi elva ledamöter och åtta ersättare. Nämnden har också ett arbetsutskott som förbereder arbetet i nämnden. Arbetsutskottet har sex ledamöter och sex ersättare.

Alla i nämnden är politiker.

Följ nämndens arbete

Du kan följa nämndens arbete via nämndens sammanträden. På hemsidan hittar du alla datumen under året som nämnden sammanträder, kallelserna till sammanträdena och protokollen samt tillhörande handlingar som publiceras efter sammanträdet har hållits.

Nämnden för Förskola & Grundskolas sammanträden

Nämnden för Förskola & Grundskolas arbetsutskotts sammanträden