Nyanlända och integration

Bild på två människor som studerar

Kungsbacka kommun ska varje år ta emot ett bestämt antal personer som anvisas hit av Migrationsverket. Integration skapas i mötet mellan människorna som bor i Kungsbacka och våra nya kommuninvånare.

Invasionen i Ukraina

Många människor är på flykt från kriget i Ukraina. Kungsbacka kommun förbereder sig just nu för att kunna ta emot vuxna och barn som flytt från sitt hemland. Redan nu finns det flyktingar som tagit sig hit på eget initiativ och bor hos släktingar, vänner eller kommuninvånare som öppnat sina hem.

Vanliga frågor och svar angående invasionen i Ukraina

Mottagande

När du som nyanländ kommer till kommunen tar enheten för etablering emot dig. Sedan börjar en intensiv period av information och praktiskt stöd.

Integration

Tillsammans ansvarar vi för att nyanlända i Kungsbacka kommun blir en del av samhället. Det kan vi bland annat göra genom att inkludera nya invånare och bjuda in dem i föreningslivet, i politiken och i privatlivet.

Så kan du engagera dig för integration

Helhetslyftet

I projektet Helhetslyftet erbjuder vi insatser för tredjelandsmedborgare som främjar deras språkutveckling i svenska och rustar dem för inträde på arbetsmarknaden. Målet är att öka deras känsla av delaktighet i samhället samtidigt som deras möjligheter att nå ut på arbetsmarknaden förbättras.

Projektet Helhetslyftet

Boende

Enligt lag ansvarar kommunen för boende för de nyanlända som anvisats hit och som har fått uppehållstillstånd. För att uppnå god integration är vår ambition att erbjuda boende, där det finns goda förutsättningar för våra nya kommuninvånare att etablera sig. För att kunna ta emot de personer som är anvisade till oss erbjuder kommunen tidsbegränsade genomgångsboenden.

Boende för nyanlända

Skola

I förskolan och grundskolan börjar nyanlända elever direkt i en vanlig klass. De som ännu inte har lärt sig svenska så bra kan få studiehandledning på sitt modersmål, för att lättare ta till sig undervisningen och som stöd för att lära sig svenska språket.

På gymnasiet finns Språkintroduktion. Det är en utbildning för att nyanlända så snabbt som möjligt ska lära sig svenska språket. Målet är att de ska bli behöriga för att kunna söka in på ett nationellt gymnasieprogram.

Information för dig som är nyanländ

Vi arbetar för att du som nyanländ ska bli en självklar del i det samhälle som vi lever i. Vad behöver du göra när du är ny i kommunen och vilka aktiviteter finns för dig som nyanländ?

Nyanländ i Kungsbacka kommun