I projektet Helhetslyftet erbjuder vi insatser för tredjelandsmedborgare för att stärka deras språkutveckling i svenska och förbereda och rusta dem för inträde på arbetsmarknaden.

Vi vill också öka deras känsla av delaktighet i samhället. Tredjelandsmedborgare innebär individer som är nya i Sverige och som inte är medborgare i ett EU land.

Vi vill öka individernas möjligheter att nå ut på arbetsmarknaden genom att jobba med utbildningsinsatser om den svenska arbetsmarknaden, digital kompetens och så kallade förberedande jobbspår. Vi kombinerar språkstudier med parallella utbildningar och med studiebesök och praktik.

Genom Helhetslyftet bidrar vi till en ökad samsyn, samordning och samverkan mellan olika aktörer för att tillsammans stärka individer, bidra till minskad arbetslöshet för målgruppen och ger målgruppen en ökad känsla av integration.

Vi förväntar oss att cirka 45 personer från Kungsbacka kommun kommer delta i projektet som pågår år 2023 till 2025.

Från Kungsbacka kommun är det enheterna Arbetsmarknad, Vägledning och Vuxnas lärande på förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad och som jobbar med Helhetslyftet.

Projektet finansieras av EU:s asyl, migrations- och integrationsfond, AMIF, och drivs av Folkhögskoleförvaltningen Västra Götalandsregionen, där Kungsbacka kommun är en av 30 partners i Västra Götaland.

Läs gärna mer om projektet helhetslyftet (vgrfolkhogskolor) Länk till annan webbplats.

Halvkroppsbild på Måns Danielson från RNGT, står med armarna i kort framför en botorcykel