Så tar Kungsbacka emot nyanlända

Vi vill att Kungsbacka kommun ska vara en bra plats att bo och leva i för alla invånare. För att uppnå detta är det viktigt att vi inkluderar nya kommuninvånare. 

När du som nyanländ kommer till Kungsbacka kommun tar enheten för etablering emot dig. När du har kommit hit börjar en intensiv period då du får information och praktiskt stöd. Fokus från första dagen är att ge goda förutsättningar för att du ska lära dig det svenska språket och få ett arbete.

Så här arbetar enheten för etablering

Vi på enheten för etablering hjälper dig med följande:

  • Ansöka om personnummer hos Skatteverket.
  • Besöka banken och öppna bankkonto och skaffa bank-id.
  • Skriva in dig på Svenska för invandrare (SFI).
  • Boka in dig på ett möte med Arbetsförmedlingen.

När alla delar är klara så går vi igenom ditt hyreskontrakt och praktiska delar i din bostad. Sedan får du stöd hos enheten för etablering med att registrera dig på webbsidor för bostäder. Vi gör också en plan tillsammans för att du ska hitta en ny bostad innan ditt tvåårskontrakt har gått ut.

När du har ett uppehållstillstånd är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för att samordna och ge stöd till dig för att du ska få ett jobb. Kommunen ansvarar för SFI och annat stöd som du kan behöva.

Vägen till arbete

Under tiden som du etablerar dig i kommunen har du som nyanländ rätt att få ekonomiskt stöd under två år. Arbetsförmedlingen tar beslutet om det ekonomiska stödet och Försäkringskassan är den myndighet som betalar ut stödet till dig. Pengarna ska bland annat täcka hyreskostnader. Du har också rätt att ansöka om bostadstillägg och kompletterande försörjningsstöd. Kompetenscentrum hjälper dig med detta.

Det finns många positiva effekter med att kunna försörja sig själv. Vi arbetar för att du som nyanländ så snart som möjligt ska få arbetsträning, praktik, jobb eller utbildning. Det kan göra att du snabbare lär dig svenska och blir inkluderad i samhället.

Vägen till arbete

Bostad

Kungsbacka kommun erbjuder en bostad som du kan bo på under två år. Det är viktigt att du så snabbt som möjligt själv ställer dig i kö till olika bostäder.

Vi informerar om hur bostadsmarknaden i Sverige fungerar, hur du söker bostad och vad du bör tänka på. Om dina familjemedlemmar kommer hit senare är det inte kommunens ansvar att erbjuda dem bostad.


Bostäder för nyanlända