Vi vill erbjuda bostäder till dig som nyanländ för att du ska komma in i samhället på ett bra sätt.

Kommunen erbjuder bostad till dig som är nyanländ och har anvisats hit av Migrationsverket enligt bosättningslagen. Om du tackar nej till en bostad som vi har erbjudit dig, måste du själv ordna bostad och betala hyra för den.

Genomgångsbostad

Innan du har hittat en bostad, kan du få bo i en genomgångsbostad under max två år. En genomgångsbostad kan vara av olika typer beroende på hur många som finns. Kompetenscentrum gör en plan tillsammans med dig för att du ska hitta en ny bostad innan ditt tvåårskontrakt har gått ut. Du får bland annat hjälp med att registrera dig på webbsidor för bostäder.

Vill du hyra ut en bostad?

Information om hur du hyr ut bostad till nyanlända

Hur många nyanlända invånare anvisar Migrationsverket till Kungsbacka?

Under 2021 ska Kungsbacka kommun ta emot 149 personer som ska bo i kommunen. Utöver detta bosätter sig anhöriga och andra nyanlända på egen hand i kommunen.

Så här många nyanlända har Kungsbacka kommun tagit emot de senaste åren:

  • 2020 - 131 personer
  • 2019 - 186 personer
  • 2018 - 396 personer
  • 2017 - 408 personer
  • 2016 - 247 personer