Engagera dig för integration

Integration skapas i mötet mellan människor. Vi har alla ett ansvar för att inkludera nya invånare och bjuda in dem i föreningslivet, politiken och privatlivet. Här får du information om hur du kan engagera dig.

Integration skapas i mötet mellan människor. Vi har alla ett ansvar för att inkludera nya invånare och bjuda in dem i föreningslivet, politiken och privatlivet.

Det här kan du göra för att engagera dig

Var med på språkkafé

Det finns flera språkkaféer i kommunen dit unga och vuxna kommer varje vecka för att fika och prata svenska. Vill du träffa och prata med nya kommuninvånare? Du ser vilka språkkaféer som finns på sidan Aktiviteter för nyanlända.

Erbjud språkpraktik på din arbetsplats

Kontakta Kompetenscentrum om du är intresserad av att erbjuda en nyanländ person språkpraktik på din arbetsplats. Kontaktuppgifter till Kompetenscentrum.

Skänk kläder och saker

Vill du skänka kläder och annat användbart till nyanlända invånare? Kontakta någon av de frivilligorganisationer som finns i Kungsbacka.

Hyr ut bostad till nyanlända

Kommunen har ett behov av bostäder för nyanlända vuxna och familjer. Såväl nyanlända vuxna som barn behöver ett varaktigt boende för att underlätta sin etablering i samhälle, skola och arbetsliv.

Kommunen söker privatpersoner och företag som har en lägenhet, ett rum eller hus att hyra ut till nyanlända vuxna och familjer som ska bosätta sig i kommunen. Kommunen ger hyresgaranti, hjälper till med att förmedla bostaden och att skriva kontrakt.

Kontakta: emelie.arnell@kungsbacka.se 

Ekonomi

De personer som söker bostad har redan fått uppehållstillstånd i Sverige och har anvisats av Migrationsverket att etablera sig i Kungsbacka kommun. Som nyanländ får man en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning som bland annat är avsedd att användas till att betala hyra av bostad.

Regler för bostadsuthyrning

Boendet ska ha en marknadsmässig hyra och den som hyr ska ha ett eget hyreskontrakt. Den nyanlända personen är hyrestagare. Det är önskvärt att bostaden hyrs ut under minst ett år. Uppsägningstid regleras i kontraktet enligt samma regler som för all typ av bostadsuthyrning till privatpersoner. Du behöver säkerställa att fastigheten eller boendet är försäkrat innan du hyr ut. Du behöver också säkerställa att du följer Skatteverkets regler för uthyrning.

Uthyrning av bostad (Skatteverket) Länk till annan webbplats.

Hyresgaranti

Hyresgarantin betyder att kommunen ersätter utebliven hyra vid en eventuell uppsägning. Garantin fungerar som en extra trygghet för den som hyr ut. Kommunal hyresgaranti används för att ge stöd åt hushåll som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta har svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden.

Bli god man eller familjehem till en nyanländ

Det finns ett stort behov av vuxna som engagerar sig för ensamkommande barn. Det behövs särskilt förordnade vårdnadshavare, gode män, familjehem och kontaktfamiljer.

Du kan bli god man för ensamkommande barn som söker asyl. Genom att vara god man stöder du barnet i exempelvis juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

God man, förvaltare och förmyndare

Bli särskilt förordnad vårdnadshavare

Som särskilt förordnad vårdnadshavare träder du in som vårdnadshavare istället för föräldrarna och ansvarar för barnets personliga förhållanden tills barnet är 18 år.

God man, förvaltare och förmyndare

Bli kontaktfamilj

Vi söker också kontaktfamiljer. Att vara kontaktfamilj innebär att man någon helg i månaden tar emot ett barn i sitt hem.

Kontaktfamilj och kontaktperson.

Bli familjehem

Har ni plats för ett barn eller tonåring i behov av en familj? Att vara en del av en fungerande familj, betyder mycket för alla barn och tonåringars framtid, inte minst för våra ensamkommande.

Familjehem.