Kontaktfamilj och kontaktperson

Som kontaktfamilj eller kontaktperson i Kungsbacka kan du hjälpa ett barn eller ung person som behöver stöd.

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon helg i månaden eller så ofta som barnet behöver.

Som kontaktperson ger du stöd i vardagen till en ung person. Ni träffas och gör något tillsammans utanför hemmet ungefär en gång i veckan.

Varför behövs kontaktfamilj eller kontaktperson?

Ett barn kan behöva en kontaktfamilj eller kontaktperson av många anledningar. Några exempel kan vara:

  • Det finns inga närstående runt barnets familj som kan avlasta föräldrarna.
  • Barnet tar så mycket av föräldrarnas uppmärksamhet att det inte finns tillräckligt med tid för syskonen.
  • Barnet har en bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte kan eller har möjlighet att ge barnet det stöd som barnet behöver.

Vem kan bli kontaktfamilj eller kontaktperson?

I Kungsbacka söker vi olika personer och familjer som vill bli kontaktperson eller kontaktfamilj. Det är viktigt att du bor i eller runt Kungsbacka och har en stabil social situation. Som kontaktperson är det också bra om du är utåtriktad och gillar barn och ungdomar.

Ansök om att bli kontaktperson eller kontaktfamilj

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj eller kontaktperson kontakta oss på Familjehemsenheten i Kungsbacka.

Vad händer sedan?

Vi utreder alla kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Vi träffar er för att få en bild av hur ni lever och för att hitta ett uppdrag som stämmer överens med barnets behov. Vi gör också en kontroll i polis- och socialregister.

Som kontaktfamilj och kontaktperson får du arvode och omkostnadsersättning för de kostnader du har. Du kommer också att ha kontakt med en av socialsekreterare som stöttar dig och svarar på dina frågor under tiden du har ditt uppdrag.

Läs personliga berättelser

Hur är det att vara kontaktfamilj eller kontaktperson? På webbplatsen mininsats.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad det innebär att vara kontaktfamilj och kontaktperson.

Ring till kundcenter Kungsbacka direkt eller mejla till Familjehemsenheten för att komma i kontakt med oss.

Öppettider Familjehemsenheten

  • Måndag 8–18
  • Tisdag–torsdag 8–17
  • Fredag 8–15

Besöksadress Familjehemsenheten

Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka