Hjälp med att bryta ensamhet

Två kvinnor sitter och pratar

Känner du dig ensam kan du få hjälp och stöd med att ändra på det.

Hör av dig till oss så pratar vi om din situation och hur vi tillsammans kan förändra den. Vi kan till exempel hjälpa dig med att hitta aktiviteter och sammanhang som passar just dig. Det kan vara träffpunkter för seniorer eller aktiviteter inom frivilligorganisationer. Det kan även vara olika pensionärsorganisationer som anordnar olika träffar. Vi utgår från din situation och vad som passar dig.

Vi som arbetar har tystnadsplikt.

Hör av dig till oss!

Telefon 0300-83 59 00