Frivilligt arbete och organisationer

Genom kommunen kan du vara med och hjälpa äldre människor, barn, nyanlända eller personer med funktionsnedsättning.

Vi tror på att engagera de som vill bidra och vi vill ta tillvara människors intressen och kunskap. Oavsett om du vill göra en insats eller bara vill ingå i ett socialt sammanhang för din egen skull.

Du kan engagera dig och hjälpa andra på flera olika sätt. Du kan till exempel nattvandra i ditt område eller cykla med äldre.

Just nu arbetar vi för att hitta nya former för ideellt engagemang inom hela kommunen. Formen för detta kommer vara klar under våren 2022, mer information kommer då.

Vill du engagera dig eller veta mer om hur kommunen arbetar med frivilligt och ideellt arbete?

Cykla utan ålder

Att cykla utan ålder är en ideell verksamhet där du som volontär cyklar tillsammans med de som bor på vård- och omsorgsboenden.

Nattvandra

Nattvandrare är trygga vuxna som är där ungdomarna är och kan hjälpa till om det behövs. I Kungsbacka finns flera nattvandrargrupper.