Frivilligt arbete och organisationer

Genom kommunen kan du vara med och hjälpa äldre människor, barn, nyanlända eller personer med funktionsnedsättning.

Vi tror på att engagera de som vill bidra och vi vill ta tillvara människors intressen och kunskap. Oavsett om du vill göra en insats eller bara vill ingå i ett socialt sammanhang för din egen skull.

Du kan engagera dig och hjälpa andra på flera olika sätt. Du kan till exempel nattvandra i ditt område eller cykla med äldre.

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig i frivilligt arbete?

Ung blond kvinna med rutig halsduk håller om äldre kvinna, båda ler in i kameran

Frivilligcenter GoKungsbacka

En organisation för frivilliga insatser i Kungsbacka kommun. Tiderna förändras och människor söker idag andra former för sitt engagemang, man bestämmer hur ofta och väljer uppdrag utifrån det egna intresset. Istället för att gå in i etablerade föreningar eller församlingar söker man uppdrag i miljöer där det är möjligt att känna sig behövd, trots avsaknad av tidigare erfarenhet.

Till GoKungsbacka hemsida Länk till annan webbplats.

Cykla utan ålder

Att cykla utan ålder är en ideell verksamhet där du som volontär cyklar tillsammans med de som bor på vård- och omsorgsboenden.

Nattvandra

Nattvandrare är trygga vuxna som är där ungdomarna är och kan hjälpa till om det behövs. I Kungsbacka finns flera nattvandrargrupper.