Senior i kommunen

Här har vi samlat information för dig som är senior som kan ge dig nytta, stöd och inspiration.

Fixartjänst för seniorer

Fixaren hjälper dig med sådant som du inte klarar själv och som kan innebära en risk för att du ramlar.

Hjälp med att bryta ensamhet

Känner du dig ensam kan du få hjälp och stöd med att ändra på det.

Träffpunkter

Vill du träffa andra seniorer och ha trevligt tillsammans? Då är du välkommen till våra träffpunkter.

Ett äldre bar som ler tillsammans.

Ett gott åldrande

Vi vill att du ska känna en ökad trygghet och att du ska veta var du vänder dig när du behöver hjälp.

Hjälp i vardagslivet och hemmet

Om du behöver extra stöd i din vardag på grund av sjukdom, åldrande eller annan orsak kan du få vård, omsorg och stöd.

Anhörigstöd

Anhörigcenter ger stöd till dig som är anhörig till en närstående som är över 18 år och inte klarar av vardagen på egen hand.