Föreningar och föreningsliv

Kungsbacka har ett rikt föreningsliv. Föreningslivet bidrar till utbudet av idrotts- och kulturaktiviteter. Föreningarna skapar möjligheter för alla att ha en aktiv fritid och sysselsätter flera tusen barn och vuxna varje dag i hela kommunen.