Aktivitetskort online

Pojke på fotbollsplan.

Som förening kan du få bidrag från kommunen. Bidraget baseras på antal deltagartillfällen. Här kan ni läsa mer om hur ni gör för att registrera närvaron.

Så kommer ni igång

Utse en föreningsadministratör

Utse en föreningsadministratör som kontaktar Kultur & Fritid. Vid kontakten med oss får du användarnamn och lösenord för att komma in i systemet. Kontaktuppgifter hittar ni längst ned på den här sidan.

Fyll i närvaron

Föreningsadministratören sköter närvaroregistreringen och kan se hur mycket bidrag föreningen kommer att få. Som föreningens administratör behöver du godkänna närvarokorten vid bidragsperiodens slut. Det gör du genom att skicka in föreningens periodrapport.
Den personen i föreningen som tidigare sammanställt ansökningarna behöver inte längre lägga tid på att sammanställa alla närvarokort, utan sammanställningen sker automatiskt.

Föreningsledaren håller koll på deltagarna

Som föreningsledare lägger du upp dina deltagare en gång. Du kan själv lägga till eller ta bort deltagare som börjar eller slutar.

Närvaron sparas i systemet

All närvaro som föreningen registrerar sparas i en databas som finns hos Kultur & Fritid. Kommunens regelverk är inprogrammerat i systemet så ni behöver exempelvis inte kontrollera ifall deltagarna är bidragsberättigade eller inte.

Olika steg att tänka på för dig som är föreningsadministratör eller ledare

Komma igång

Du som är utsedd föreningsadministratör och ska sköta hanteringen av närvarokorten kontaktar Föreningsservice för att få användarnamn och lösenord till systemet (se kontaktuppgifter här, länk till sidan om Aktivitetskort på nätet)

Som föreningsadministratör lägger du upp alla ledare, ger dem ett närvarokort, ett användarnamn och lösenord. Fyll i ledarens personnummer, 12 siffror. Hen kan ju vara bidragsberättigad.

När du döper ledarens Närvarokort bör det heta exempelvis Innebandy flickor 10.

Lösenordet kan sedan ändras av ledaren om hen vill. Användarnamnet går inte att ändra.

Se alla kort

Som föreningsadministratör kan du se samtliga närvarokort i föreningen.
Du kan dessutom gå in på varje kort i rullistan och lägga upp nya aktiviteter.

Ekonomiskt utfall

Föreningsadministratören kan dagligen se det ekonomiska utfallet av aktivitetsstödet under förutsättning att ledarna gjort sina registreringar i sina Närvarokort. Välj period i rullistan så ser du uppgifterna.

Även här kommer föreningen att få en bra statistik då varje period sparas i vår databas som ni sedan kan ta del av.

Godkänna korten

Varje föreningsperiod i Kungsbacka kommun pågår 1/1-30/6 respektive 1/7-31/12. Efter varje bidragsperiod ska föreningsadministratören godkänna föreningens Närvarokort. Det gör du under rubriken Aktivitetskort.

  • 1 juli kommer en länk upp, Godkänn som gäller perioden 1 januari-30 juni.
  • 1 januari kommer Godkänn upp igen och gäller för perioden 1 juli-31 december.

Sista ansökningsdag

För den första perioden har ni till och med 25 augusti på er att godkänna.
För den andra perioden har ni till och med 25 februari på er att godkänna.
Om ni missar att godkänna kommer vi inte betala ut bidraget.

Om du inte kan skriva in ledarens namn i systemet

Om du inte kan skriva in ledarens namn i systemet beror det antagligen på att ledarens användarnamn redan finns i en annan förening. Prova med att sätta en siffra efter lösenordet så ska det fungera.

Namn på närvarokorten

Tänk på att korten kan gälla i tio år framåt så försök hitta ett generellt namn när du döper kortet, exempelvis Innebandy pojkar 12.

Lägg upp aktiviteten

När du lägger upp din första aktivitet gör du så här:

Ditt användarnamn och lösenord

Du får ditt användarnamn och lösenord av din föreningsadministratör. Lösenordet kan du sedan själv ändra, dock inte användarnamnet.

Fyll först i huvuduppgifterna

Om föreningsadministratören lagt upp ditt närvarokort kommer kortets namn att synas. Du kan ha ett eller flera kort beroende på hur många ledaruppdrag du har i föreningen eller hur stor grupp du har. Sök huvudsaklig verksamhet i rullistan och välj, skriv i huvudsaklig Lokal, exempelvis Lindälvshallen.

Nästa gång du gör en registrering

Nästa gång kommer huvuduppgifterna att finnas precis som du sparade dom. Gå in på registrera närvaro, på närvarokortets namn och klicka på den blå rutan med svart plustecken i och när du kommer in. Här kan du ändra aktiviteten, exempelvis har du i Huvuduppgifterna innebandy men nu spelar ni fotboll. Markera Aktivitet, skriv in fotboll samt lokal.

Ett närvarokort

Du kan använda ett Närvarokort för en och samma grupp oavsett aktiviteter. Tänk bara på att det får vara maximalt 30 deltagare per kort. Är ni fler gör du två kort under förutsättning att det finns en ledare per kort.

Lägg till deltagare

Det vanligaste är att du som ledare lägger du upp dina deltagare, men det behöver inte vara ledaren. Det kan vara föreningsadministratören, en förälder eller varför inte en deltagare som gör registreringen. Förutsättningen är att ledaren är inlagd som ledare i föreningen av föreningsadministratören.

Alla siffrorna i personnumret

Systemet kräver alla siffrorna i personnumret för att kontrollen ska fungera och att vi vet att varje deltagare är unik. Om någon deltagare har en skyddad identitet, kontakta oss så hjälper vi till med ett påhittat nummer.

Personnumren är skyddade

När du som ledare registrerat deltagarnas namn och personnummer syns inte de sista fyra siffrorna på närvarokortet. De är av säkerhetsskäl krypterade i databasen.

Detta gör du bara en gång

Du lägger in dina deltagare endast en gång. Du kan däremot ta bort deltagare alternativt lägga in nya när du önskar.

Max 30 per närvarokort

Tänk på att maximalt lägga in 30 deltagare per kort. Om du har fler deltagare ska du göra två kort, men du måste ha minst en ledare per kort. Har du samma grupp i flera olika aktiviteter, exempelvis fotboll på sommaren och innebandy på vintern, kan du använda samma kort. Du skriver själv in vilken typ av aktivitet du har varje gång du registrerar. Därför kan det vara bra att ha ett generellt namn på ditt eller dina närvarokort.

Lägg till/ta bort deltagare

Det gör du när du befinner dig på ditt Närvarokort.

Markera närvaron

När du angett tid och plats i systemet dyker ditt kort upp när du skapar en ny aktivitet. Här markerar du bara om man är närvarande. Glöm inte att markera ledaren.

Om en röd tumme dyker upp

Om det visar sig att en deltagare har haft samma typ av aktivitet samma dag kommer en röd tumme att dyka upp till höger bredvid den deltagaren. Likaså om deltagaren är för ung eller för gammal. Det innebär att föreningen inte får något bidrag för just den deltagaren vid detta tillfälle. Det är värdefullt att logga dessa personer ändå, eftersom föreningens statistik sparas vilket kan vara bra att ha.

Tillfällig ledare

Ibland kan du som ordinarie ledare inte komma till aktiviteten. Då kan du utse en tillfällig ledare, bland dina deltagare. Ledaren måste vara minst 13 år och ansvarar för just den aktiviteten. Markera i så fall den tillfälliga ledaren. För att få aktivitetsstödet måste man alltid ha en ledare med.

Lägg till eller ta bort deltagare

Från denna funktion kan du lägga till eller ta bort deltagare. Du kommer att upptäcka ändringarna nästa gång du öppnar närvarokortet.

Tillfällig ledare

För att få lokalt aktivitetsstöd måste alltid en ledare vara närvarande

Ibland är kanske du som ledare borta men aktiviteten genomförs ändå. Då har ni möjlighet att markera en tillfällig ledare för just denna aktivitet.

Klicka i personen som Tillfällig ledare och Närvarande så räknas aktiviteten. Tänk på att den tillfälliga ledaren måste vara minst 13 år.

Nästa period

När en ny period infaller är det bara att köra på som vanligt. Systemet sköter periodbytet. Använd befintliga kort. Gör bara nya kort om det tillkommer nya grupper.

Föreningsservice telefontider och besöksadress

  • Måndag–tisdag 8.30–12
  • Onsdag 13.30–16
  • Torsdag–fredag 8.30–12

Kontakta oss för att boka besök och möten.

Adress: Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka