Vill du bilda en förening? Det är en del att tänka på, men det är varken svårt eller krångligt.

En förening är en sammanslutning av människor som delar en idé eller en vision och har kommit överens om att jobba för den. Ni måste vara minst tre personer för att bilda en förening, men i praktiken behöver ni vara fler för att gå igång verksamheten.

Gör så här för att bilda förening

 • Samla minst tre personer med ett gemensamt intresse.
 • Besluta om föreningens verksamhet och skriv förslag till stadgar.
 • Håll ett möte där ni bildar och organiserar föreningen, ett så kallat konstituerande möte. Besluta om detta på mötet:
 1. att bilda föreningen
 2. att anta förslag om stadgar med föreningens namn, syfte med mera
 3. vilka som ska vara styrelsens medlemmar; ordförande, sekreterare och kassör
 4. hur stor medlemsavgiften ska vara.
 • Ordföranden, sekreterare och justerare ska skriva under protokollet.
 • Samla den valda styrelsen direkt efter mötet till ett konstituerande styrelsemöte, där ni organiserar styrelsen. Föreningen är nu startad!

Vad är stadgar?

Stadgar är de regler som föreningen har. I stadgarna ska det bland annat framgå vad föreningen heter och vilket föreningens syfte är.

Föreningsservice telefontider och besöksadress

 • Måndag–tisdag 8.30–12
 • Onsdag 13.30–16
 • Torsdag–fredag 8.30–12

Kontakta oss för att boka besök och möten.

Adress: Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka