Bilda förening som ung

Tre unga personer håller om varandra.

Är du ung och vill bilda en förening? Det är en del att tänka på, men inte speciellt svårt eller krångligt.

Det finns många fördelar med att ha en förening. En förening kan till exempel söka bidrag och skatteavdrag, och ibland få rabatt för att hyra en lokal.

Vad är en förening?

Medlemmarna i föreningen ska arbeta med ett gemensamt intresse och mot samma mål. Föreningen har stadgar (regler), budget och en styrelse. I föreningen är det inte en person som bestämmer, utan medlemmarna utser en styrelse där flera personer är med och bestämmer tillsammans.

Gör så här för att bilda förening

 • Samla minst tre personer med ett gemensamt intresse.
 • Besluta om föreningens verksamhet och skriv förslag till stadgar.
 • Håll ett möte där ni bildar och organiserar föreningen, ett så kallat konstituerande möte. Besluta om detta på mötet:
 1. att bilda föreningen
 2. att anta förslag om stadgar med föreningens namn, syfte med mera
 3. vilka som ska vara styrelsens medlemmar; ordförande, sekreterare och kassör
 4. hur stor medlemsavgiften ska vara.
 • Ordföranden, sekreterare och justerare ska skriva under protokollet.
 • Samla den valda styrelsen direkt efter mötet till ett konstituerande styrelsemöte, där ni organiserar styrelsen. Föreningen är nu startad.

Sök pengar som bidrag

En förening kan söka bidrag från Kungsbacka kommun. För att få bidrag ska föreningen vara registrerad och godkänd som bidragsberättigad av Kultur & Fritid.

Bidrag för föreningar.

Vad är stadgar?

Stadgar är de regler som föreningen har. I stadgarna ska det bland annat framgå vad föreningen heter och vilket föreningens syfte är.

Föreningsservice telefontider och besöksadress

 • Måndag–tisdag 8.30–12
 • Onsdag 13.30–16
 • Torsdag–fredag 8.30–12

Kontakta oss för att boka besök och möten.

Adress: Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka