Hälsocertifiera föreningen

Två unga tjejer som på en idrottsplan.

Barn- och ungdomsföreningar i Kungsbacka kommun kan hälsocertifiera sig. Att hälsocertifiera föreningen fungerar som en kvalitetsmärkning.

Hälsocertifieringen fungerar som en kvalitetsmärkning med syfte att barn, unga och andra föreningsverksamma ska vara aktiva i en trygg föreningsmiljö. För att bli hälsocertifierad upprättar föreningen en policy kring förhållningssätt till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Policyn ska bygga på respekt gentemot varandra oavsett bakgrund, åsikter eller annat från ovanstående exempel.

Syftet med certifieringen är att barn, ungdomar och andra aktiva ska kunna vara aktiva i en hälsosam och ännu tryggare föreningsmiljö.

Certifieringen innebär att föreningarna jobbar extra med tre områden:

 • drogförebyggande arbete
 • Värdegrundsarbete
 • fördjupad ledarutbildning.

Inom dessa tre områden har föreningen en policy och handlingsplan och till varje område finns en verktygslåda som föreningen kan använda. På så sätt skapas ännu bättre förutsättningar för en mer systematisk kvalitet och vad man som ledare, aktiv och förälder kan förvänta sig av föreningen - när det gäller mångfald, alkohol och droger, kränkningar och mobbning med mera. Samt att styrelsen har en enhetlig riktlinje att agera, vilket är en trygghet.

Sedan 2010 har vi gått från åtta föreningar till 34 föreningar som gjort ett aktivt val att kvalitetssäkra sin förening. De har levt upp till certifieringens tre målområden inom drogförebyggande arbete, aktivt värdegrundsarbete och höjd utbildningsnivå hos ledare.

Checklistor att redovisa

Varje år sker redovisning via checklistor för att kvalitetssäkra årets arbete via en e-tjänst. Ni ska skicka in senast den 15 december varje år.
https://sjalvservice.kungsbacka.se/halsocertifiering Länk till annan webbplats.

Verktygslådor att använda när ni certifierar

Certifieringen fokuserar på tre områden och här finns verktygslådor med material för att inspirera och stötta föreningar i sin verksamhet. Verktygslådorna innehåller tips för varje målområde, se dokumenten längre ner.

I de olika verktygslådorna hittar du material om jämställdhet, drogförebyggande arbete, mobbning och mycket mer. Materialet är organiserat under de tre certifieringsmålen:

 1. Utveckla det drogförebyggande arbetet - gå till Verktygslåda 1
 2. Värdegrundsarbete - gå till Verktygslåda 2
 3. Höjd utbildningsnivå för barn- och ungdomsledare - gå till Verktygslåda 3

Extra bidrag

De föreningar som certifieras får ett extra bidrag på 50 kronor per aktiv medlem som är 7-20 år. Utöver det ersätter vi också kostnaderna för två ledare som går ledarutbildningar, som är ett kriterium inom certifieringen.

Hur anmäler föreningen sig?

Varje år har vi ett uppstartsmöte med alla föreningar som är intresserade att delta i hälsocertifieringen. Vid detta tillfälle har vi en genomgång av certifieringens kriterier och upplägg för året. Detta är också en möjlighet för föreningar att utbyta erfarenheter mellan varandra. Uppstartsträffen gäller alla som vill certifiera sig, både nya föreningar och föreningar som vill fortsätta.

Anmäl er till kontaktpersonerna nedan. Har er förening några frågor eller funderingar kring hälsocertifieringen är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss.

Hälsocertifierade föreningar 2023

 • Aktiv Judo
 • Annebergs IF
 • BMK Kungs
 • Fjärås Ryttarförening
 • Frillesås FF
 • Föreningen Skate Kungsbacka
 • Hanhals IF
 • HK Aranäs
 • IFK Fjärås
 • Kullavik IF
 • Kungsbacka Basketklubb
 • Kungsbacka Cykelklubb
 • Kungsbacka IF
 • Kungsbacka Konståkningsklubb
 • Kungsbacka Ridklubb
 • Kungsbacka Simsällskap
 • Kungsbacka Tennisklubb
 • Lerkils IF
 • Löftadalens DK
 • Nordhallands Ridklubb
 • OK Löftan
 • Onsala BK
 • Onsala IBK
 • Onsala Pirates BBK
 • Särö IK
 • Särö Lawn Tennisklubb
 • Särö Seahawks IBK
 • Särökometernas HK
 • Tölö IF
 • VK Westan
 • Åsa IF
 • Åsa Scoutkår
 • Ölmanäs Segelsällskap