Verktygslåda 3: höj utbildningsnivån

Här kan du läsa om vad som krävs för att bli en certifierad förening, vad ni behöver göra året då ni ska starta certifieringen och vad ni behöver göra för att fortsatt vara en certifierad förening.

Här ser du kriterierna som gäller för att nå målet med att certifiera föreningen utifrån att höja utbildningsnivån i föreningen.

Kriterier för startår och fortsättningsår

  • Föreningen ska ha en utbildningsplan för samtliga ledare som är ledare i barnverksamhet.
  • Ledare för barn upp till 12 år ska regelbundet prata om sund kost och kostvanor i samband med psykisk och fysisk aktivitet.
  • Två stycken ledare* ska varje år gå Riksidrottsförbundets barnledarutbildning Grundutbildning för tränare Länk till annan webbplats. (före detta Plattformen) som arrangeras av idrottsrörelsens studieförbund (SISU). Utbildningen riktar sig till de ledare som inte har gått denna utbildning tidigare.
  • Om din förening tillhör kultur, scouterna, friluftsfrämjandet eller annan förening utanför idrotten så har vi dialog om era utbildningsinsatser och skräddarsyr er ledarutbildning varje år.

* Ledarna ska vara formellt utsedda av föreningen och leda barn upp till 12 år.

Hjälp för arbetet med certifieringen

Här finns bland annat en presentation av de utbildningar som är kopplade till certifieringsmålet och exempel på vad andra gjort.