Verktygslåda 3: höj utbildningsnivån

Här kan du läsa om vad som krävs för att bli en hälsocertifierad förening. En av tre grundstenar är höjd utbildningsnivå för barn- och ungdomsledare.

Här ser du kriterierna som gäller för att nå målet med att certifiera föreningen utifrån att höja utbildningsnivån i föreningen.

Kriterier

  • Föreningen ska ha en utbildningsplan för samtliga ledare som är ledare i barn- och ungdomsverksamhet.
  • Ledare för barn upp till 12 år ska regelbundet prata om sund kost och kostvanor i samband med psykisk och fysisk aktivitet.
  • Från och med verksamhetsåret 2024 är fokus föreningskunskap inom alla nivåer i föreningen. Styrelsen, valberedningen, ledare, aktiva och föräldrar behöver få utökad föreningskunskap. En viktig framtidsfråga för våra hållbara föreningar.

Hjälp för arbetet med certifieringen

Här finns bland annat en presentation av de utbildningar som är kopplade till certifieringsmålet och exempel på vad andra gjort.