Familjebehandling

Känner du dig orolig för ditt barn? Har du som barn eller ungdom det trassligt hemma? Familjebehandling i Kungsbacka är en hjälp för dig som förälder eller barn när ni har svårigheter i familjen.

Hjälp och stöd för familjens relationer

Hos Öppenvårdsenheten i Kungsbacka får du stöd i din roll som förälder och hjälp med att förbättra familjens relationer. Vi erbjuder också stöd till er som inte lever tillsammans.

Så här arbetar vi

Vi börjar med ett möte där ni får berätta om hur det är i er familj just nu och vad ni vill få hjälp med. Sedan tar vi tillsammans fram en handlingsplan.

Ring till föräldratelefonen för stöd

Du kan ringa till föräldratelefonen för att få hjälp i din föräldraroll. Föräldratelefonen är för dig som känner dig vilsen i din föräldraroll och behöver tips och råd. Du kan vara anonym.

Hjälp och stöd för barn och ungdomar

Du som är ung och har det trassligt hemma eller upplever våld kan få hjälp och stöd av oss. Du kan också träffa andra barn och ungdomar som har det som du i våra samtalsgrupper.

Våld är handlingar som skadar, smärtar eller kränker. Det är också våld när du blir tvingad att göra något mot din vilja eller när du blir tvingad att sluta med något du vill göra. Finns det våld mellan vuxna i familjen är du också utsatt för våld.

Träffa andra unga i våra samtalsgrupper

I våra samtalsgrupper pratar vi bland annat om olika känslor, att du är unik och hur du fattar kloka beslut som är bra för dig. Grupperna är för dig som:

  • lever i en familj med beroende av alkohol, tabletter, lösningsmedel eller narkotika
  • lever i en familj med psykiska problem
  • lever med våld i familjen.

Ansök om familjebehandling

Kontakta oss på Öppenvårdsenheten barn och unga för att få rådgivning eller ansöka om stöd. Därefter kommer en socialsekreterare kontakta dig och utreda om du kan få familjebehandling. Ibland ger vi hjälp och stöd utan att först göra en utredning. Familjebehandling kostar ingenting.

Är du barn eller ungdom behöver vi också dina föräldrars samtycke. Dina föräldrar kan få en egen samtalskontakt med någon av oss.

Telefontider Öppenvårdsenheten barn och unga

  • Tisdagar 9–10
  • Torsdagar 15–16

Telefontider Föräldratelefon

  • Tisdagar 9–10
  • Torsdagar 15–16