Medling vid ungdomsbrott

Har du varit inblandad i en brottshändelse och är mellan 12 och 20 år? Då kan du få hjälp genom medling.

Så här går det till

Medling är ett frivilligt möte mellan dig som begått ett brott och dig som utsatts för brottet. I Kungsbacka kommun använder vi medling vid till exempel skadegörelse, stöld, snatteri, misshandel, olaga hot eller rån.

Under en medling får ni hjälp att prata med varandra med hjälp av en opartisk medlare. Medlaren är särskilt utbildad för uppdraget.

Du kan själv ta initiativ till medling. Även polis, socialtjänst eller skola kan föreslå medling.

Du som utsatts för brott

Det krävs mod att möta den som utsatt dig för brott. Medlingen kan hjälpa dig att minska rädsla för den här personen och göra det lättare att mötas i framtiden.

Du får möjlighet att berätta för honom eller henne hur du upplevt det du varit med om och vad det inneburit för dig. Du har också möjlighet att ställa frågor.

Du som begått brott

Det krävs mod att möta den du utsatt för brott. Genom att ställa upp på medling visar du att du tar ansvar för dina handlingar och vill försöka ställa saker och ting till rätta. I medlingen får du möjlighet att förklara och prata om det som hänt.