Stöd till barn och unga

Alla kan må dåligt ibland. Här kan du som är barn, ungdom eller anhörig läsa om olika problem och diagnoser, var du kan få råd och hjälp om du inte mår bra och vem du ska kontakta i en akut situation.

Akut nödsituation

I en akut nödsituation ska du ringa 112. Länk till annan webbplats. En akut nödsituation är när det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flygräddning, sjöräddning eller fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp ska du ringa Mottagningsenheten barn och unga.

Andra kontaktvägar när det är akut

Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera själv. Då kan du få krisstöd. En kris kan uppstå efter en jobbig upplevelse, som att en nära anhörig dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett händer. Du hittar kontaktuppgifter och mer information beroende på vilken kris du går igenom under rubriken Vad behöver du hjälp med?

Att hamna i kris (1177.se) Länk till annan webbplats.

Koll på soc

På webbplatsen Koll på soc Länk till annan webbplats. kan du få veta vad socialtjänsten är och hur de kan hjälpa dig.

Dina rättigheter

Du och alla andra barn och unga har rättigheter, till exempel att du är lika mycket värd som alla andra, att du ska få leva, växa och må bra och säga vad du tycker. Rättigheterna står i barnkonventionen som gäller alla upp till 18 år.

Barn och ungas mänskliga rättigheter (minarattigheter.se) Länk till annan webbplats.

Allt om dina rättigheter vid brott (Brottsoffermyndigheten) Länk till annan webbplats.

Bor du på HVB, stödboende, särskilt ungdomshem eller familjehem? Dina rättigheter på stödboende eller HVB (Inspektionen för vård och omsorg) Länk till annan webbplats.

Vad behöver du hjälp med?

Här finns flera länkar som du kan klicka på för att läsa mer och veta hur du kan få hjälp.

Sorg i samband med dödsfall

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion om man förlorar någon. Du kan få råd och hjälp om någon i din närhet dör genom att kontakta Mottagningsenheten barn och unga.

Elevhälsan

Du kan också kontakta Elevhälsan på din skola om du vill ha hjälp – oavsett om du går på en kommunal eller privat skola. Elevhälsan

Annat stöd

Sorg hos barn och unga (1177.se) Länk till annan webbplats.

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med: BRIS, barnens hjälptelefon Länk till annan webbplats. 116 111

Ekonomiska problem

Behöver du tips och råd för att du eller någon i din närhet har ekonomiska problem? Att inte ha tillräckligt med pengar för att betala olika saker kan göra att man känner sig frustrerad och orolig.

Kommunen ger dig råd och hjälp när det gäller din ekonomi.

Stress

Känner du att stress har blivit något som du inte kan hantera? Om du är orolig för stress kan du kontakta Elevhälsan på din skola eller ungdomsmottagningen i Kungsbacka.

Elevhälsan

Kontakta ungdomsmottagningen i Kungsbacka Länk till annan webbplats.

Stress hos barn och hur du kan få hjälp (1177.se) Länk till annan webbplats.

Missbruk och beroende

Är du orolig för att du själv eller någon annan i din närhet har problem med alkohol, droger eller spel? Du kan få råd och hjälp!

Kontakta Vändpunkten:
Telefonnummer: 0300-83 61 00
E-post: individochfamiljeomsorg.vandpunkten@kungsbacka.se

Beroende av droger (1177.se) Länk till annan webbplats.

Alkohol, andra droger och spel (drugsmart.se) Länk till annan webbplats.

Om din förälder eller annan i din närhet har ett beroende eller missbruk

Behandlingsenheten erbjuder samtal för dig som lever i en familj där någon missbrukar alkohol, tabletter eller droger.

Kontakta Mottagningsenheten barn och unga för att få råd eller ansöka om stöd.

Trygga Barnen

Trygga Barnen är en organisation i Kungsbacka som ger stöd till dig som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk. Du kontaktar dem på Snapchat och Instagram under användarnamnet th.kungsbacka

Tonåringar – alkohol och droger

Är du förälder eller annan anhörig och vill ha information och råd om alkohol och droger för tonåringar? Läs mer om tonåringar – alkohol och droger.

Kriminalitet

Har du begått ett brott och har svårt att lösa det själv? Om du är ung och har begått ett brott kan du få stöd på flera sätt. Du kan kontakta Mottagningsenheten barn och unga.

Få stöd som familj

Öppenvårdsenheten barn och unga stöttar familjer med barn som är 12–20 år.

Medling

Kommunen erbjuder medling för unga som är 12–20 år som har begått brott. Medling är ett frivilligt möte mellan en person som har begått ett brott och den person som har utsatts för brottet, där båda parterna pratar om det som har hänt.

Våld och övergrepp

Våld är allvarligt oavsett vem det är som utsätter dig för det. Om du upplever eller har upplevt våld eller andra övergrepp är det bra att få prata med någon som du kan lita på. Då kan du kontakta Mottagningsenheten barn och unga.

Barn som far illa, våld och övergrepp (1177.se) Länk till annan webbplats.

Chatta eller läs om relationer, våld och varningstecken på ungarelationer.se Länk till annan webbplats.

Om du har en förälder som är våldsam

Behandlingsenheten erbjuder samtalsstöd till barn och ungdomar som har sett eller har blivit utsatta för våld i familjen.

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är hand­ling­ar som någon gör mot någon, in­för nå­gon el­ler som en per­son får nå­gon an­nan att gö­ra mot sin vil­ja.

Har du utsatts för sexuella övergrepp eller är du orolig för någon annan? Då kan du få hjälp av:

Mottagningsenheten barn och unga

Barn- och ungdomsmottagningen (BUP) i Kungsbacka Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen i Kungsbacka Länk till annan webbplats.

Sexuella övergrepp och hur du kan få hjälp (1177.se) Länk till annan webbplats.

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator och få hjälp: BRIS, barnens hjälptelefon Länk till annan webbplats. 116 111

Problem i familjen

Om du har det svårt hemma och det är problem i din familj kan du få hjälp av familjebehandlarna. Du som barn eller ungdom kan också få hjälp genom att träffa andra barn och ungdomar i samma situation.

Kontakta Mottagningsenheten barn och unga.

Separation och skilsmässa

En separation och skilsmässa kan upplevas väldigt olika av olika personer. Vissa har många omkring sig som de kan få stöd av, medan andra känner sig väldigt ensamma. Ska dina föräldrar separera eller skiljas? Då kan du få hjälp och någon att prata med.

SES NXT - Verktyg för dig som är barn eller tonåring Länk till annan webbplats.

Psykisk funktionsnedsättning

En psykisk funktionsnedsättning kan bland annat vara adhd, Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, depression, bipolär sjukdom eller psykos. Du kan få hjälp om du har en psykisk funktionsnedsättning.

Dyslexi – svårt att läsa och stava

Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter betyder man har problem med att läsa och stava när man skriver.

Dyslexi och den hjälp du kan få (1177.se) Länk till annan webbplats.

Aktiviteter för barn med sjukdomen fetma, övervikt och psykisk ohälsa

Kommunen har aktiviteter för barn och unga som är 5–19 år med sjukdomen fetma, övervikt och psykisk ohälsa.

Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen.

Ilska och utbrott

Att bli arg är en normal reaktion om man till exempel blir orättvist behandlad eller om någon är dum mot en. Ibland kan det vara svårt att kontrollera sin ilska. Om du känner dig arg eller ofta får utbrott kan du få råd och hjälp. Kontakta Mottagningsenheten barn och unga eller Elevhälsan

Ilska och utbrott, och när barn får utbrott (1177.se) Länk till annan webbplats.

Mobbning och kränkande behandling

Mobbning är när någon flera och upprepade gånger trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning kan betyda att man inte får vara med i kompisgänget eller på andra sätt blir dåligt behandlad av andra. Är du mobbad? Då kan du få hjälp av:

Elevhälsan

Barn- och ungdomsmottagningen (BUP) i Kungsbacka Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen i Kungsbacka Länk till annan webbplats.

Mobbning och hur du kan få hjälp (1177.se) Länk till annan webbplats.

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator och få hjälp: BRIS, barnens hjälptelefon Länk till annan webbplats. 116 111

Problem i skolan

Alla elever kan någon gång tycka att det är svårt eller jobbigt att gå i skolan. En del tycker att det är svårt att hänga med i skolarbetet och en del har problem med kompisar. Vissa kanske bara går till skolan ibland eller inte alls.

Oavsett vilket problem du har kan du alltid prata med din lärare eller rektor. På varje skola finns också skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog som du kan kontakta. Om det är ofta som du inte är i skolan och därför har hög skolfrånvaro, är det viktigt att du eller dina föräldrar tar upp det med skolan.

Skolfrånvaro och hur du kan få hjälp om du har problem i skolan (1177.se) Länk till annan webbplats.

Elevhälsoteam på skolan

Rektorn har det yttersta ansvaret för att du får den hjälp du behöver. På varje skola finns ett elevhälsoteam. I det teamet finns rektor, skolsköterska, kurator, psykolog och skolpedagog. Tillsammans ska de se till att alla barn och elever mår bra, trivs och är trygga i skolan.

För att få hjälp med problem i skolan kan du kontakta Elevhälsan. Du får hjälp oavsett om du går på en kommunal eller privat skola.

Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan - SSPF

Är du orolig för ditt barn eller din ungdom? Det kan handla om risker kopplat till brottslighet, alkohol och droger. Skola, socialtjänst, polis och fritid, SSPF, i Kungsbacka samarbetar för att hjälpa barn och ungdomar.

Så funkar SSPR

Öppettider Mottagningsenheten barn och unga

  • Måndag 8–18
  • Tisdag–torsdag 8–16.30
  • Fredag 8–15

    Lunchstängt alla dagar 12–13

Telefontider Mottagningsenheten barn och unga

  •  
  • Måndag–fredag 9-12 och 13-15

Lunchstängt alla dagar 12–13

Kvällstid och helger

Kontakta socialjouren i Göteborg.
Du kan även kontakta Socialjouren via 112, som kopplar dig vidare.

Besöksadress Mottagningsenheten barn och unga

Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka