Kungsbacka är en stad för alla. Vi arbetar för ett samhälle där alla ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett könsidentitet, sexuell läggning eller könsuttryck.

Vår värdegrund bygger på att alla människor är lika mycket värda. Våra verksamheter ska få alla individer att känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi arbetar med diskrimineringsfrågor och med att inkludera hbtqi+ på flera olika sätt.  

Mötesplatser

Ung i Kungsbacka arrangerar trygga mötesplatser med tema hbtqi+. Hit är alla välkomna som vill ta ett kliv bort från normladdningar och snäva ramar, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Gruppen hittar på olika roliga aktiviteter efter intresse. Kontakta ungdomskonsulent Ulrika Glingborn om du vill vara med: ulrika.glingborn@kungsbacka.se

Vi har även mötesplats för dig som är förälder eller anhörig till unga hbtqi+ personer. Mötesplatser för förälder