Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan - SSPF

två unga sitter med luva på en bänk

Är du orolig för ditt barn eller din ungdom? Det kan handla om risker kopplat till brottslighet, alkohol och droger. Skola, socialtjänst, polis och fritid, SSPF, i Kungsbacka samarbetar för att hjälpa barn och ungdomar.

Så fungerar det

Med SSPF fångar vi upp barnet tidigt och förebygger att barn och ungdomar inte hamnar i kriminalitet, alkohol- eller drogmissbruk. Vi arbetar med barn och ungdomar mellan 12 och 18 år. Ibland arbetar vi också med yngre eller äldre barn.

För att en ungdom ska vara aktuell för SSPF krävs att socialtjänsten har ett pågående ärende kring ungdomen. Det vanligaste är att en förälder, vårdnadshavare eller annan vuxen kontaktar till exempel socialtjänsten för att det finns oro för barnet eller ungdomen.

Kontaktuppgifter till Mottagningsenheten barn och unga i Kungsbacka hittar du längst ned på sidan.

Det kan till exempel handla om att barnet eller ungdomen;

 • Har ett aggressivt beteende.
 • Har vänner som begår brott.
 • Begår eller har begått brott.
 • Har vänner som använder droger.
 • Har tagit eller tar droger.
 • Utsätter sig för risker och rör sig i olämpliga miljöer.

Du behöver godkänna att sekretessen bryts

För att barnet eller ungdomen ska vara aktuell för SSPF behöver du som vårdnadshavare godkänna att sekretessen mellan myndigheterna bryts. Det kallas att ge ett samtycke. Då kan myndigheterna dela nödvändig information om ditt barn eller din ungdom. Om du är 18 år eller äldre ger du själv ditt samtycke.

Behoven styr planen
Det är behoven hos barnet eller ungdomen som styr samverkan och de som arbetar med SSPF gör bedömningen. Om samverkan enligt SSPF är aktuell görs en plan som handlar om att identifiera vilka styrkor och risker som finns kring barnet eller ungdomen och hur vi kan arbeta med dem?

Vi tar fram stöd

I planen beskriver vi vad ditt barn eller din ungdom ska få för stöd. Det kan till exempel vara:

 • Stöd till föräldrar eller vårdnadshavare.
 • Polisen kan hjälpa till att uppmärksamma om ditt barn eller din ungdom umgås i mindre bra miljöer. Polisen bidrar med att synliggöra brott och varningssignaler. Målet är att skapa en positiv utveckling.
 • Hjälp att hitta en fritidsaktivitet. Ditt barn eller din ungdom kan få mycket glädje i goda sociala sammanhang.
 • Hjälp att sluta med droger.
 • Arbeta för att stärka samverkan mellan skola och hem.

Vilka är med i samarbetet?

 • Socialtjänsten. En socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsfrågor.
 • Skolan. Det kan vara rektorn eller någon annan medarbetare på skolan där ditt barn eller din ungdom går.
 • Polisen. En polis som arbetar i området där ditt barn eller din ungdom bor.
 • Fritid. En ungdomskonsulent som arbetar i området där ditt barn eller din ungdom bor.

Varför är polisen med?

Polisen kanske träffar ditt barn eller din ungdom ute. Polisens uppgift är att minska brottsligheten i samhället och öka tryggheten. När polisen vet mer om ditt barn eller din ungdom kan de hålla extra koll. De kan också lättare hjälpa ditt barn eller din ungdom om de vet mer om hur situationen ser ut för ditt barn eller din ungdom.

Varför måste jag skriva under en blankett?

När du skriver under blanketten kan myndigheterna prata öppet tillsammans om ditt barn. Annars finns sekretess som gör att socialtjänsten inte får prata öppet om arbetet med personer.

Det har redan tagits fram planer för mitt barn som inte fungerar. Varför skulle SSPF vara bättre?

Det finns många vuxna som träffar ditt barn eller din ungdom i vardagen. Det kan vara i skolan, på mötesplatsen eller utomhus på kvällarna. Med SSPF samarbetar de vuxna tätare än i vanliga fall. Arbetet går också snabbare tack vare SSPF. Då ökar chansen att det ska gå bra. Många arbetar tillsammans - samtidigt.

För dig som jobbar i Kungsbacka kommun

Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka ansvarar för att samordna Kungsbacka kommuns arbete med SSPF. Du som jobbar i Kungsbacka kommun och vill ha stöd i arbetet kan kontakta:

Mottagningsenheten Barn och unga
0300-83 48 89
Mottagningsenheten.barnochunga@kungsbacka.se