Funderar du på att adoptera ett barn? Då ska du kontakta Familjerätten i Kungsbacka.

Du kan adoptera ett barn från ett annat land genom en adoptionsorganisation eller genom en enskild adoption utan hjälp av en adoptionsorganisation. För att göra en enskild adoption behöver du ha särskilda skäl. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) Länk till annan webbplats. bedömer om särskilda skäl finns eller inte.

Du kan också adoptera ett barn som bor i Sverige. Det kan vara ett spädbarn som har en förälder eller föräldrar som vill lämna barnet för adoption. Den vanligaste typen av nationell adoption är en närståendeadoption, det vill säga att du adopterar ett barn till din make, maka eller registrerade partner. Du kan adoptera barnet när det föds eller senare under barnets uppväxt.

Så här går det till att adoptera

Kontakta familjerätten via telefon eller mejl om du vill göra en internationell adoption från ett annat land. Familjerätten utreder din lämplighet för att adoptera. Sedan fattar nämnden för Individ & Familjeomsorgs sociala utskott beslut om du ska få adoptera. Utredningen ligger också till grund för beslutet som myndigheter i utlandet fattar.

Det här krävs för att få adoptera

Om du inte har adopterat tidigare finns de här kraven:

 • Du ska gå en lagstadgad föräldrautbildning för adoption.
 • Du ska vara 25 år eller äldre.
 • Du ska vara ensamstående, gift eller ha ingått partnerskap.

Socialstyrelsen rekommenderar dessutom att du inte ska vara mer än 42 år när du ansöker. Det kan finnas undantag om du har särskilda skäl, till exempel:

 • Om det finns ett biologiskt syskon till ett redan adopterat barn.
 • Om det är en adoption av ett barn som du är släkt med.
 • Om en av sökanden är något äldre än 42 år.

Ett medgivande till att du får adoptera gäller i tre år efter beslut.

Telefontider Familjerätten

 • Helgfria vardagar:
  Måndagar 13–15
 • Tisdagar 10–12
 • Onsdagar 13–15
 • Torsdagar 10–12
 • Fredagar 10–12